Overleg tijdens een speeddate (10 minuten) met bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken van gekende kmo's en wereldspelers. Ontdek hieronder wie deelneemt aan de speeddates! En selecteer uw speeddate op het inschrijvingsfomulier. De lijst van deelnemers wordt regelmatig aangevuld.

CEO's en C-level

Jean-Paul Servais (FR, NL, ENG)

Voorzitter, FSMA

“Het verschil maken vraagt hard werk”

 

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA), Jean-Paul Servais, is trots dat hij samen met zijn collega’s de FSMA op de kaart heeft kunnen zetten. Het is nu een instelling waar vele talentvolle, intelligente en gemotiveerde mensen samen een betekenisvolle opdracht vervullen. Maar dat kwam er niet zonder hard werk. Aan de jongeren zegt hij dan ook: “Zoek een job waarin je gelooft en waarin je je talenten kan aanwenden, maar verwacht niet dat alles vanzelf gaat. Meestal moet je er hard voor werken als je het verschil wil maken.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Jean-Claude Daoust (FR)

Voorzitter van de raad van bestuur, Daoust

“Durf!”

 

Doorheen heel zijn carrière was het de missie van Jean-Claude Daoust, voorzitter van de raad van bestuur van Daoust nv, om te innoveren in de humanresourcessector. Zijn onderneming is dan wel een grote hr-speler, hij hecht ook veel belang aan de contacten met andere sectoren. “Mijn ideale onderneming? Consensus met een duidelijke richting!” Als hij de nieuwe generatie werknemers één advies zou kunnen geven, zou hij hun op het hart drukken om geen schrik te hebben en vooral te durven in hun werk.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Bie Buelens (FR, NL, ENG)

Project Directeur vanHaren België en CEO, BBEEHIVE management en consulting

"Winning is not everything, it is the only thing"

 

Voor Bie Beulens is het vooral belangrijk dat de werknemers in een team goed leren samen werken: de ketting is immers maar zo sterk als de zwakste schakel. Ze is er ook echt van overtuigd dat individuen echt een verschil kunnen maken in een organisatie. Het ideale bedrijf is voor haar een plaats waar ruimte is voor creativiteit en ondernemerschap en waar men samen als één team naar doelen toe werkt. Twee ingrediënten zijn daarbij cruciaal: een collegiale dynamiek en veel goesting! Ze wil aan de jongeren meegeven dat een gezonde portie doorzettingsvermogen noodzakelijk is, maar dat je ook moet kunnen vasthouden aan je eigen kader van normen en waarden.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Paul Depreter (FR, NL, ENG)

Voorzitter, Confederatie Bouw/Confédération Construction

“Gedrevenheid en positiviteit”

 

Een motto in 2 woorden, “enthousiasme en positiviteit”. Dat zijn geen moeilijke woorden, maar dat moet ook niet volgens Paul Depreter, die jongeren simpelweg wil aanmoedigen om de dingen met passie te doen. Die passie komt vaak terug in zijn discours, ze maakt voor hem het verschil in zijn professionele ervaring. Maar zonder passie kom je niet ver als je medewerkers die niet uitdragen. Daarom zijn menselijke kwaliteiten voor hem de topprioriteit. Menselijkheid, passie en gedrevenheid gaan in zijn ideale onderneming hand in hand met winst, maar ook met het milieu.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Els Verbraecken (FR, NL, ENG)

CFO, DEME

“Wees niet te ongeduldig en geniet van elke stap”

 

De Chief Financial Officer (CFO) van DEME, Els Verbraecken, is trots op de bereikte resultaten bij de reorganisatie van het Finance departement binnen DEME. Daarbij leerde ze, onder andere, het belang van goede communicatie: het verspreiden van de juiste informatie én ervoor zorgen dat iedereen die ook op dezelfde manier interpreteert. Haar boodschap aan de jongeren? “Wees niet te ongeduldig en geniet van elke stap op weg naar je doel in je carrière en in je leven.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Marc Raisière (FR, NL)

CEO, Belfius Banque

“Enjoy and look to the future”

 

Marc Raisière, CEO van Belfius Bank, is heel trots op hoe twee van zijn prioriteiten evolueren: de werknemers van Belfius kunnen zich ontplooien in hun werk en hij is tevreden over de resultaten van de bank. “We have our future in our hands” is een les die zijn ervaring hem heeft geleerd. Marc Raisière is erg begaan met de toekomst. Hij vindt dat je moet genieten van het nu, maar met de toekomst in het achterhoofd. De toekomst van de jongeren baart de CEO geen zorgen: België bulkt van het talent!

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Stephan De Brouwer (FR, NL, ENG)

CEO, McDonald’s Belgium

“There is never a dull day”

 

Voor de CEO van McDonald’s België, Stephan De Brouwer, zijn er geen saaie dagen in het leven. Hij stelt zichzelf dagelijks in vraag en werkt hard, omdat deze twee elementen volgens hem de meest efficiënte manieren zijn om de toekomst te beïnvloeden. Als hij aan zijn opleiding terugdenkt, denk hij vooral een het concept ‘visie’. Het is immers maar via een visie dat je strategieën en tactieken kan uitwerken. Hij is het meest trots op het feit dat hij een zekere impact heeft kunnen hebben op de werkgelegenheid. Zo heeft hij om en bij de 2.000 werkplaatsen gecreëerd op 8 jaar tijd! Zijn raad aan de jongeren: omarm verandering, stel jezelf in vraag en evalueer jezelf op tijd en stond!

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Bénédicte Baurain (FR, ENG)

CEO, BIVTeam

“Falen is bijleren”

 

“De waarde die mijn kleine team elke dag creëert, hun engagement, hun enthousiasme, hun goede samenwerking”, dat is wat Bénédicte Baurain, CEO van BIVTeam, vleugels geeft. Ze vindt het ook belangrijk om samen dingen te creëren, waardoor je sneller de juiste richting uitgaat. De ideale onderneming? Dat is volgens haar een organisatie waar elke medewerker iedere ochtend weer met plezier voor opstaat om de handen uit de mouwen te steken, een bedrijf waar iedereen trots op kan zijn. Haar advies? “Durf, wees niet bang om fouten te maken, falen is bijleren”, en ook: “door je open te stellen voor alle mogelijkheden kunnen je talenten tot bloei komen.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Jean Eylenbosch (FR, NL, ENG)

VP EU Government Relations, Coca-Cola European Partners

“Blijf volharden, nooit opgeven”

 

Jean F. Eylenbosch, VP EU Government Relations bij Coca-Cola European Partners is trots op zijn brede waaier aan ervaring in verschillende domeinen. Uit die ervaring leerde hij te volharden en nooit op te geven. Een ideale werkplek is voor hem een bedrijf waar hij toegevoegde waarde kan aanbrengen en zichzelf ontplooien. Hij leeft volgens de Latijnse spreuk ‘E fructu arbor cognoscitur’ (Aan de vruchten herkent men de boom) ofte het karakter van een mens lees je af aan zijn handelen. Aan de jongeren adviseert hij dus plezier te beleven en empathie te tonen.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Bart Buysse (FR, NL, ENG)

Algemeen Directeur, VBO-FEB

"Beter betreuren dat je iets gedaan hebt in plaats van niets te doen"

 

Bart Buysse is vooral trots op het feit dat hij met alle collega’s - elk met hun specifieke rol, kwaliteiten en talenten - samen een team kan vormen in een organisatie waar ze impact kunnen uitoefenen. Op school volgde hij graag vakken waarin hij werd aangemoedigd om zelf kritisch over dingen na te denken, zaken in vraag te stellen en een eigen standpunt in te nemen. Zijn boodschap aan de jongeren? Je kan beter betreuren dat je íets gedaan hebt, dan dat je níets gedaan hebt.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Grégoire Dallemagne (FR, NL, ENG)

CEO, EDF Luminus

"Wees de verandering die je in de wereld wil zien"

 

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus, vulde zijn Belgische universitaire opleiding aan met een master in het buitenland. Vandaag is hij “trots dat hij een uitzonderlijk team managet dat de klanten begeleidt bij de energietransitie door hen te helpen minder te verbruiken en meer hernieuwbare energie te produceren.” Hij weet uit ervaring dat crisissen en tegenslagen eigenlijk opportuniteiten zijn om te veranderen en bij te leren. Zijn boodschap aan jongeren? “Wees ambitieus en wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien.” Zijn ideale onderneming definieert hij op dezelfde manier: een onderneming die dankzij haar innovatiekracht de samenleving doet evolueren en zo waarde creëert.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Paul Mannes (FR, ENG)

CEO, Total Belgium

"Verbeelding en talent zijn belangrijker dan kennis"

 

Paul Mannes is de CEO van Total Belgium. Hij is trots dat hij een geslaagde carrière wist uit te bouwen door eerlijk te zijn en trouw te blijven aan zichzelf, zowel professioneel als privé. Zijn eindwerk was een groepswerk, dat was een goede voorbereiding op het bedrijfsleven. Als het over werk gaat, vindt hij “verbeelding en talent belangrijker dan kennis”. In zijn ideale onderneming, tot slot, haalt iedereen elke dag plezier uit zijn werk. Zoals Gabriel García Márquez al zei: iedereen wilt op de top van de berg wonen, maar ze weten niet dat het echte geluk ligt in hoe je de heuvel op komt.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Isabelle Mazzara (FR, NL, ENG)

Voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken & voorzitster van het col, SPF Intérieur / FOD Binnenlandse Zaken

“Status quo is not an option”

 

Isabelle Mazzara is er trots op dat ze haar beroeps- en privéleven, beide goed gevuld, goed weet te combineren. Haar missie? Samen met haar team de ambtenarij moderniseren. Haar werkvreugde is om dag na dag te kunnen vaststellen hoe de dienstverlening aan burgers en ondernemingen erop vooruitgaat. De universiteit maakte haar scherp en kritisch, maar haar ervaring leverde haar motto’s op: ‘wat je aankondigt, moet je ook omzetten in de praktijk’ en ‘beschouw nooit iets als definitief verworven’.
Haar ideaalbeeld? Dat is een overheidsdienst die in de eerste plaats consequent tastbare maatschappelijke meerwaarde oplevert, gedragen door een goede dynamiek binnen de organisatie. De teamleden komen er met plezier werken en schaven er aan hun skills. Haar boodschap aan jongeren ten slotte? ‘Herontdek de overheid als een terrein voor professionele ontplooiing waar je inzet echt loont voor de samenleving!’

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Thierry Quertinmont (FR, ENG)

CEO, Trafic

“Geloof in jezelf, hou van wat je doet en het leven lacht je toe”

 

Thierry Quertinmont is de CEO van Trafic. Waar hij trots op is? Dat zijn medewerkers plezier vinden in hun werk en hun persoonlijke doelen kunnen verzoenen met de vereisten van de onderneming. Zijn opleiding heeft hem uitstekend voorbereid op de arbeidsmarkt, maar uit ervaring leerde hij om zichzelf voortdurend in vraag te stellen. In zijn ideale onderneming gaan menselijke waarden en respect samen met de ambities en de langetermijnvisie van het bedrijf.

Hij raadt jongeren aan zich voor 100% te engageren in wat ze ondernemen en niet te vergeten dat je als werknemer rechten maar ook plichten hebt.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Michel Croisé (FR, NL, ENG)

Vice President HR Operations, Internal Communication & Talent Acquisition, Sodexo

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Jean-Louis Bremer (FR, NL, ENG)

CEO, Gondrexon Industrie

“First say yes”

 

Jean-Louis Bremer staat aan het hoofd van een kmo van 45 werknemers opgericht in 1844. Een duidelijke strategie vindt hij het allerbelangrijkste. Je moet een strategie kiezen met het hele team en er niet van afwijken zolang ze van toepassing is. Dat is één van de lessen die hij wil meegeven aan jongeren, hij voegt er ook aan toe : ga niet in dienst bij een bedrijf, klein of groot, als je contactpersoon, ongeacht zijn status, de bedrijfsstrategie niet kan formuleren.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Denis Knoops (FR, NL, ENG)

Ex-CEO, Delhaize

“Dream big, start small and believe in yourself”

 

Voor Denis Knoops is elke crisis een kans, ze maken deel uit van het leven van een onderneming. Deze marathonlopende vader van 4 kinderen beschouwt zichzelf als een echte wereldburger. Hij raadt jongeren dan ook aan om hun horizon te verruimen. Hij staat aan het hoofd van een bedrijf met meer dan 32.000 medewerkers. Zijn definitie van management? ‘Getting extraordinary results with ordinary people’.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Véronique Bockstal (FR, NL, ENG)

CEO, BeCentral

“Be a voice, not an echo”

 

Véronique Bockstal, CEO van BeCentral, is trots op het lanceren van haar eigen bedrijf. Ze groeide op in een ondernemersfamilie, maar is zelf pas oprichter geworden op een later moment in haar carrière. Ze is ervan overtuigd dat een ideaal bedrijf zijn werknemers niet alleen laat groeien als professional, maar ook als persoon. “Een bedrijf oprichten is het moeilijkste wat ik ooit deed, maar ook het meest lonende uit heel mijn professionele carrière”, zegt ze. Haar raad aan de jongeren luidt dan ook: “Twijfel niet aan jezelf en begin! Geloof in je eigen talent en ‘be a voice, not an echo’.”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Boudewijn van den Brand (FR, NL, ENG)

CEO, Lidl

“If you can dream it, you can do it!”

 

Boudewijn van den Brand, CEO van Lidl, gelooft dat geëngageerde medewerkers de voorwaarde én de garantie zijn voor succes. Hij is dan ook trots als hij ziet dat zijn medewerkers met plezier en met verantwoordelijkheidsgevoel aan het werk zijn. Vóór zijn professionele carrière heeft hij heel wat geleerd uit de nevenactiviteiten tijdens zijn studie, als voorzitter van een studentenvereniging en tijdens zijn stage binnen de supermarktwereld in Bangkok. Zijn lijfspreuk? If you can dream it, you can do it! Voor jongeren vertaalt hij dit naar: Weet waar je heen wilt maar leef in het nu om daar het maximale uit te leren.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Michael Anseeuw (NL)

Head of Hello bank!, BNP Paribas Fortis

“Hard werken zorgt voor 98% van je succes”

 

Michael Anseeuw is Head of Retail Banking en Hello bank! bij BNP Paribas Fortis, 2 rollen die hij met plezier combineert. Als belangrijkste les geeft hij graag aan de jongeren mee: “Alles draait om een combinatie van ‘inspanning’ en ‘intelligentie’, maar iedereen overschat het laatste. Inspanning/hard werken zorgt voor 98% van het succes, daar kan je al veel verschil mee maken. ‘Intelligentie’ vormt de laatste 2%, wat het ultieme verschil kan betekenen als iedereen even hard werkt. Nooit opgeven en niet kijken op een inspanning te veel, is dus de boodschap.” Daarbij is het belangrijk om te streven naar het beste. “Wees kritisch voor jezelf en voor anderen, maar wees ook tevreden als het resultaat echt goed is.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Denis Geers (FR, NL, ENG)

CEO, Graphius Group

“Aan veel succes gaat veel hard werk vooraf!”

 

Denis Geers is de trotse CEO van de industriële drukkerij Graphius Group. Tijdens de baliestage na zijn rechtenstudies leerde hij dingen die hem nu nog dagelijks van pas komen als ondernemer. Hij vindt het belangrijk om optimistisch te blijven: “Keep your ambition and optimism at the highest level! Hoe veel negatieve zaken je op jouw weg ook tegenkomt die je vaak alle moed ontnemen, iedere ochtend moet je met een hernieuwd gemoed opnieuw aan je werkdag kunnen beginnen.” Aan de jongeren adviseert hij: “Streef je dromen na maar realiseer je dat niets zomaar uit de lucht komt vallen. Aan veel succes gaat heel veel hard werk vooraf. Eer dus het kleine en wees niet te vies om sommige taken te vervullen.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Cécile Coune (FR, NL, ENG)

CEO, Aviabel

“Snel en goed!”

 

Empowerment of emancipatie, het is een belangrijk woord voor Cécile Coune. Deze manager hecht veel belang aan autonomie en wil elke dag bijleren. Succesvol zijn definieert zij als een combinatie van talent en hard werken. Haar ideale onderneming? Grensoverschrijdend, met duidelijke doelen en een minimum aan hiërarchie. Ze raadt jongeren aan zich te amuseren op het werk, zich te blijven bijscholen en op zoek te gaan naar mentors. Werken, dat is eerst en vooral samenwerken.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Matthias De Clercq (NL)

Manager, Coolblue Belgium

“Handen uit de mouwen en je passie volgen!”

 

Matthias De Clercq, de Manager van Coolblue België, noemt zichzelf een slechte student. “Ik had een studiekeuze gemaakt voordat ik wist wat mijn passie was. Ik heb mijn studie dan ook niet afgemaakt. Coolblue bood me echter alle kansen om snel door te groeien. Ik begon als verkoper en groeide op 6 jaar tijd door tot Manager van Coolblue België. Elk jaar op de werkvloer bij Coolblue voelt aan als 4 jaar op de universiteit. Elke werkdag zit boordevol leuke en leerrijke ontmoetingen en uitdagingen.” Aan de jongeren adviseert hij: “Handen uit de mouwen en je passie volgen. Als je je inzet, komen de kansen vanzelf!”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Wouter De Geest (NL, FR)

Gedelegeerd bestuurder, BASF Antwerpen

“Samenwerking is sleutel tot succes”

 

Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder van chemiebedrijf BASF Antwerpen, is trots op de cultuur van participatief leiderschap binnen het bedrijf. Dit sluit aan bij zijn visie dat de praktijkopleiding de beste opleiding is. “Elk contact met een medewerker is een opleidingsmoment!”, getuigt hij. Het verbaast dan ook niet dat hij samenwerking hoog in het vaandel draagt. Aan de jongeren adviseert hij: “Geloof in jezelf, droom, durf, connecteer globaal en wees disruptief!”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Heidi De Pauw (NL, FR, ENG)

CEO, Child Focus

“Ga voor wat je graag wil doen!”

 

Child Focus, de organisatie van CEO Heidi De Pauw, heeft een duidelijk omschreven visie, missie en goede kernwaarden, die door het team gekend zijn. “De ideale organisatie is volgens mij een organisatie die impact heeft en waar de medewerkers 360° tevreden zijn en graag komen werken!” Haar raad aan de jongeren luidt dan ook: “Ga voor wat je graag wil doen! Als je je werk met goesting en passie doet, dan heb je helemaal niet het gevoel dat je werkt, ook al is het al laat op de avond of weekend!”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Grégor Chapelle (FR, NL)

Directeur-Generaal, Actiris

“Met passie en volharding kom je er”

 

Als directeur-generaal van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, komt Grégor Chapelle vaak met jonge jobzoekers in contact. “Mijn raad? Geloof in je dromen. Probeer. Faal. Probeer opnieuw. Doe het beter. Passie en volharding zijn de sleutels tot succes."

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Tim Clauwaert (NL, ENG)

CEO & Founder, Intuo

“Don’t fight the existing model, build a new one”

 

Innovatie is wat Tim Clauwaert, CEO en Founder van Intuo, passioneert. “Antwoorden vinden op onopgeloste vragen is wat mij dagdagelijks drijft”, getuigt hij. “Als je de antwoorden niet vindt in bestaande modellen, creëer dan zelf iets nieuws. En denk daarbij aan de huidige en toekomstige maatschappij, m.a.w. denk verder dan jezelf!”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Sihame El Kaouakibi (NL)

CEO, A Woman's View

"Believe"

 

Sihame El Kaouakibi, CEO A woman’s view, is fier dat alles wat ze met haar team doet om jongeren draait, ongeacht welk verhaal ze vertellen of welk project ze opstarten. Op persoonlijk vlak is ze vooral trots op haar gelaagde identiteit: “ik heb cultureel een lange weg afgelegd, maar mijn roots nooit verloochend.” Haar boodschap aan de jongeren? “Heb geduld, en zoek mensen rondom je die je beter maken als mens. En geloof in jezelf en waar je naartoe wil. Mijn lijfspreuk is niet voor niets #believe.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Leo Borms (NL, FR)

Managing Director, La Confiance

"Ondernemen met respect en empathie" 

Naast zijn functie als managing director bij La Confiance, zetelt Leo Borms ook in de raad van bestuur van diverse bedrijven en brancheorganisaties. Zijn zienswijze? Ondernemen met respect en empathie en samenwerken met mensen op een positieve inspirerende manier.  En op deze wijze een win-win creëren voor mensen en organisaties.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Patrick Boribon (FR, NL)

Directeur-Generaal, ONEM - RVA

"‘(Her)uitvind’ je job!"

 

Voor Patrick Boribon, de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), zijn stages de meest nuttige etappe in de opleiding van jongeren. “Door zich op de werkvloer te begeven tijdens stages, kunnen jongeren verder kijken dan de eerste indruk.” In zijn ideale bedrijf, moeten de ontwikkelingsdoelstellingen voor medewerkers parallel kunnen lopen met de objectieven van de organisatie. “En als dat niet het geval is, houdt er niets je tegen om zelf je job te (her)uitvinden!”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Thomas Cherlet (NL, ENG)

Founder, CloudRebelz

“Alles begint met passie en hard werken”

 

Thomas Cherlet, Founder van CloudRebelz, is trots op zijn team, “collega’s die vrienden geworden zijn en houden van hun werk en het bedrijf.” Uit verschillende projecten leerde hij om problemen op te lossen, nieuwe oplossingen te vinden en te werken als een team. Deze lessen gebruikt hij nu als ondernemer. Hij geeft als raad aan de jongeren: “Het is een perfecte tijd om ondernemer te zijn, maar succes komt alleen uit passie en hard werk.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Paul Dujardin (FR, NL)

CEO & Artistiek Directeur, BOZAR

“Jongeren ruimte geven om te innoveren”

 

Paul Dujardin, CEO en Artistiek Directeur van kunstencentrum BOZAR, heeft al vele evoluties meegemaakt. “Toen ik begon, moest ik nog onderhandelen over de eerste computer. ‘Life long learning’ is dus een absolute noodzaak. Jongeren moeten de ruimte krijgen om te innoveren. Het is de rol van een (cultureel) bedrijf om op permanente wijze de leercurve te ondersteunen. Leren is de nodige ruimte geven aan werknemers om hen te helpen waar het nodig is.”

 

Speeddates van 11:00 u tot 12:30 u

Dirk Jacxsens (NL, FR, ENG)

CEO & Stichter, LIBEERT & JACXSENS 3R

“REVE RISQUE RIRE ”

 

Dirk Jacxsens is CEO van chocolademerk LIBEERT, en als stichter van JACXSENS 3R ook actief in non-profit organisaties. Zijn advies is drievoudig:  “Rêve (Droom)! Het is belangrijk om gepassioneerd te blijven, ‘hongerig te zijn’ om dromen te blijven waarmaken. Risque (Durf)! Het is uiterst belangrijk om ‘entrepreneurship’ te kunnen ontwikkelen, samen met een goede sponsor of coach binnen je werkorganisatie. Rire (lach)! Hou altijd in gedachten dat het gaat om  ‘human capital, not human cost.’”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Philippe Lambrecht (NL,FR,ENG)

Bestuurder-secretaris-generaal & professor, VBO-FEB & UCL

"Gedraag je als een spons, neem zo veel mogelijk op."

 

Philippe Lambrecht is zowel bestuurder-secretaris-generaal van het VBO als professor aan de UCL. Als nieuwsgierig en leergierig persoon, is hij van meerdere markten thuis. “Ik heb het geluk gehad om een jaar in het buitenland door te brengen, wat ervoor gezorgd heeft dat mijn wereld openging. Naar anderen toe gaan en uit je comfort zone treden is een noodzaak. Luister, leer, zoek, ontmoet en denk na over jouw toekomst en over wat je wil worden. Bekijk de wereld en het leven dat je voor je hebt en probeer een route uit te stippelen!”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

David Leyssens (NL)

Co-Executive Officer, The Shift

“If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together”

 

David Leyssens is Co-Executive Officer bij The Shift, het Belgische platform dat bedrijven ondersteunt in hun ontwikkeling om duurzamer te worden. Hun grootste succes bestaat erin de band tussen de bedrijven en de burgermaatschappij te versterken. Deze samenwerking is zeer belangrijk, want “If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together”. David Leyssens heeft veel geleerd gedurende zijn loopbaan, met als belangrijkste les: “Volg je passie, dan voelt werken nooit als werken aan”.

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Marie Martens (NL, FR, ENG)

CEO, Twist Consulting

"Als je een omelet wil bakken, moet je eieren durven breken"

Marie Martens is vooral trots als ze een goede samenwerking ziet tussen de mensen die zij aan elkaar heeft voorgesteld. De voornaamste les die zij zichzelf voor ogen houdt is: geen ambitie hebben voor anderen. Het ideale bedrijf is voor haar een bedrijf dat inzet op durf , "als je een omelet wil bakken, moet je het ei durven breken." In die zin geeft zij aan dat je ook nooit te veel creativiteit kan hebben.

Speeddates van 9:30 h à 11:00 h

Philippe Meysman (NL, FR, ENG)

COO, Hudson

“Talent en diploma’s zijn zeker belangrijke troeven, maar niet voldoende”

 

Philippe Meysman, COO van Hudson, heeft als missie om kwalitatieve HR-oplossingen te vinden op maat van de bedrijven. Dit om de bedrijven toe te laten om te groeien en hun vakkundigheid te versterken op vlak van HR.

“Ook al versterkt een universitaire opleiding de intellectuele curiositeit en biedt ze de juiste tools om zich aan te passen aan het professionele leven en het te begrijpen, zijn talent en diploma’s niet meer voldoende”, vindt Philippe.  “Een bedrijf werft in de eerste plaats een persoonlijkheid aan. Het legt de focus op de positieve waarden, de inzet en de capaciteit om zich in vraag te stellen en te ontplooien.” De sleutel tot succes volgens Philippe Meysman? Voorbereiding, vooruitdenken en aanpassing!

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Herman Nijns (NL)

CEO, Randstad

‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’

 

Herman Nijns is CEO van Randstad. Hij gaat er prat op dat zijn organisatie jaarlijks het verschil maakt in het leven van meer dan 120.000 mensen, omdat Werk een cruciale bouwsteen is in het leven van mensen. Het gaat dan over zoveel meer dan een manier om een inkomen te verwerven. Studies zijn voor hem belangrijk, maar slechts een begin. Daarna heb je zeker ook een stevig paar voelsprieten nodig om alle opportuniteiten die jouw pad kruisen te benutten, om te blijven ontwikkelen en groeien. Of om tijdig een ander pad in te slaan. Zijn lijfspreuk mag er wezen: “Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat geeft nog een belangrijke extra dimensie aan "walk the talk". Dat betekent immers ook dat je transparant bent. Authentiek. Integer.”

 

Speeddates van 11.00u tot 12.30 u

Nico Reeskens (NL, FR, ENG)

Country Manager, Adecco

“Mislukkingen zijn verrijkend”

 

Nico Reeskens, Country Manager van de Adecco Group, leerde uit zijn professionele ervaring dat mislukkingen leerrijk kunnen zijn en dat alles altijd beter kan. “Volg je hart, volg je passie en ga er dan voor”, geeft hij als raad aan de jongeren. “En doe het in een sector die je kan passioneren, in een leuk kader (Great Place To Work), met een verrijkend en inspirerend management met ruimte voor teamwerk.”

 
Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Guy Steyaert (NL, FR)

Managing Partner, Guido

“Direct na mijn studies zelfstandige geworden”

 

Ondernemer Guy is al 30 jaar zelfstandige. Als Managing Partner bij Guido, mediabedrijf gericht op jongeren, weet hij wat er leeft bij de jongeren. “Naar de les gaan. Niet gaan. Studentenvereniging, studentenraad, jeugdbeweging, sportclub. Het ongedwongen ontdekken van het studentenleven was voor mij een perfecte leerschool.”

 

Speeddates van 11:00 u tot 12:30 u

Hans Verhoeven (NL, FR)

General Director, iVOX

“Eerst ontdekken wat je niet wil doen”

 

Hans Verhoeven, CEO van onderzoeksbureau iVOX, vraagt aan jongeren om zichzelf in vraag te durven stellen.  “Het hoofddoel van een stage? Beseffen wat je wel en niet wil en kan doen. Als jongere begin je in een richting die je ligt, maar dan merk je soms op de werkvloer dat het niet helemaal je droom is. Of dat je er toch niet zo goed in bent. En dan schuif je door naar iets anders. En zo bouw je aan jezelf.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Hans Wilmots (NL, FR, ENG)

CEO, BDO

"Van romanist naar CEO"

 

Hans van consultancybureau BDO heeft zich tijdens zijn carrière voortdurend bijgeschoold. “Als 18-jarige moet je het geluk hebben je talent te mogen ontdekken zonder druk vanuit je omgeving. En om de kans te krijgen dit aan je eigen tempo te mogen ontwikkelen. Iemand die bereid is om zich in te zetten, kan alles bereiken.”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12.30 u

Bernard Gilliot (FR, NL, ENG)

Executive Vice-President Tractebel & President, VBO-FEB

“Neem één risico per dag”

 

Wat drijft de nieuwe voorzitter van het VBO? Uitdagingen! Oplossingen zoeken voor de grote uitdagingen in onze samenleving op vlak van milieu, energie en mobiliteit, daar staat hij elke morgen voor op. Zijn kracht haalt hij uit de gemotiveerde mensen in zijn omgeving. Wat echt telt volgens deze ingenieur? Competentie, openheid en nederigheid. Als je hem naar zijn motto vraagt, zal hij je adviseren om “één risico per dag” te nemen. Dat is dus ook wat hij de jongeren wil meegeven: “wees ambitieus, wees niet bang om risico’s te nemen en werk constructief aan verandering.”

Sven Degezelle (NL, FR)

Country Managing Director, Media Markt

“Stilstaan is achteruitgaan”

 

“Stilstaan is achteruitgaan”, zegt Sven Degezelle, Country Managing Director van Media Markt. En daarbij is het belangrijk te onthouden dat alles mogelijk is, zolang je jezelf geen limieten oplegt. “De grootste vijand van succes is immers succes zelf. Het is belangrijk de status quo te blijven ‘challengen’.” Zijn raad aan de jongeren is dan ook: “Free your mind, and the rest will follow, durf te doen!”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Caroline Mancel (FR, NL)

adjunct-directeur-generaal, Actiris

“Wees geduldig bij het zoeken naar je ideale job”

 

Tijdens haar Erasmus in Lyon heeft Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal van Actiris, haar Frans verbeterd en geleerd haar plan te trekken in allerlei situaties, wat haar vandaag nog steeds helpt in haar job. Uit haar professionele ervaring leerde ze dat ‘soft skills' even belangrijk zijn als 'hard skills'. “Soms is de manier waarop je iets aanpakt even belangrijk, of zelfs nog belangrijker, dan de inhoud van wat je vertelt”, getuigt ze. Haar raad aan jongeren? “Heb geduld. Denk niet dat je meteen dé job van je leven zal vinden, dat vraagt tijd en doorzettingsvermogen. Bij mij heeft het jaren geduurd vooraleer ik de job had waarin ik me werkelijk goed voelde.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Pascale Van Damme (NL)

Vice President & General Manager, DELL

"Het bedrijfsleven is als een trainingssessie, hou een gezonde balans"

 

Voor Pascale Van Damme, Vice President & General Manager van DELL, staat samenwerking centraal. Ook duidelijke grenzen stellen is een must. “Vergelijk het met een trainingssessie. Af en toe drijf je je hartslag op tot boven je grens, maar je laat hem op tijd en stond terugzakken. Hetzelfde geldt voor het hectische bedrijfsleven. Na een periode in overdrive zoek je best opnieuw je comfortzone op en gun je jezelf een welverdiende pauze.” Voor de jongeren voegt ze er aan toe: “Je bent nooit te jong om de lijnen van je carrièrepad uit te zetten. Het is belangrijk om een aantal waarden te volgen die voor jou belangrijk zijn. Verloochen jezelf nooit, volg je passie, en blijf bovenal authentiek.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Dina De Haeck (NL, ENG)

CEO, Syneton

"Bepaal wat je belangrijk vindt in het leven en ga ervoor"

 

Als CEO van Syneton is Dina De Haeck een drukbezette business woman. Na haar opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) heeft ze 9 jaar praktijkervaring opgedaan, om deze dan kritisch te toetsen en toe te passen tijdens een Vlerick MBA opleiding. Het feit dat ze net voor de MBA mama was geworden, maakte het er niet makkelijker op, maar er is nooit een ‘perfecte timing.’ Uit haar ervaring adviseert ze dan ook: “Bepaal voor jezelf wat je belangrijk vindt in het leven en ga ervoor. Probeer daarbij het implementatietijdstip niet al te veel te plannen. Hou je doel steeds voor ogen en zoek naar mensen, netwerken, opleidingen in lijn met je doel. Praat erover, en besef dat iedereen iets weet of iemand kent die je dichterbij je doel kan brengen.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Corinne Reynders (FR, NL, ENG)

CEO, Mood Solutions

“Wees niet bang om hulp te vragen!”

 

Corinne Reynders, CEO van Mood Solutions, is  trots dat ze in haar job mensen en jongeren kan helpen met het vinden van hun passie. “Ik voel me als een droomversneller – een accelerator – eens je het vuur in jezelf ontdekt hebt, gaat alles vanzelf.” Wat betreft opleidingen, vindt ze het het nuttigst wanneer je de impact van kennis kunt ervaren. “Het is pas als je je rijbewijs hebt en zelfstandig kan rijden dat je weet waarom het kennen van de verkeerscode nodig was, niet?” Verder vindt ze het belangrijk dat je je hele leven lang blijft leren. En wil ze aan de jongeren meegeven dat je met samenwerken en hulp vragen veel verder komt dan wanneer je alleen in je cocon blijft. Durf te vragen, geloof in co-creatie en samenwerken.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Christophe Petit (FR, NL, ENG)

Country Director, USG People Belgium

“Doe je zaken met passie, dan komt de rest vanzelf”

 

Christophe Petit is als uitzendkracht begonnen en staat nu aan het hoofd van USG People Belgium als Country Director. Tijdens zijn opleiding leerde hij kritisch te denken. “Als mensen me iets vertellen of schrijven, stel ik altijd alles kritisch in vraag en kijk ik naar de bron.” Tijdens zijn carrière merkte hij dat er niet voldoende aandacht geschonken wordt aan het definiëren van een problematiek waardoor mensen zich vaak van probleem vergissen en de vraag ‘Wat is het echte probleem?’ vergeten te stellen. Zijn raad aan de jongeren? “Wees eerlijk en transparant! Doe je zaken met volle passie en de rest komt vanzelf.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Colette Golinvaux (FR)

CEO, Golinvaux Robert SPRL

"Soms leiden moeilijkheden naar de beste oplossingen"

 

In haar job als restaurator van erfgoed blaast Colette Golinvaux oude gebouwen graag nieuw leven in samen met een jong, gemotiveerd team. De ervaring leerde haar dat er voor alles een oplossing is en dat moeilijkheden soms zelfs leiden naar de beste oplossingen. Een van de sleutelwoorden uit het dagelijkse leven van deze CEO is passie. Op school leerde ze leren. Met passie, discipline en overgave. Die passie vinden we vandaag terug in haar motto: “durf ambitieus zijn, maak je dromen waar en werk met passie”. In haar ideale onderneming werkt iedereen met respect voor mekaar naar dezelfde doelstellingen toe. Eens die bereikt zijn, kan iedereen daar trots op zijn. Haar boodschap aan de jongeren is een citaat van Seneca: “Het is niet omdat dingen moeilijk zijn dat we niet durven, het is omdat we niet durven dat ze moeilijk zijn.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Karel Joos (FR, NL, ENG)

Partner, Interel

"Ga op zoek naar een baan die je zelfs gratis zou willen doen!"

 

Tijdens zijn opleiding in de Koninklijke Militaire School, leerde Karel Joos wat leidinggeven inhoudt. Als Partner bij Interel gebruikt hij die skills dagelijks. Hij leeft volgens de lijfspreuk “de eenvoudige opzet is niet altijd de beste, maar de beste opzet is altijd eenvoudig.” Het ideale bedrijf bevat volgens hem uitsluitend mensen die hun job zo graag doen dat ze hem zelfs gratis zouden uitvoeren. Zijn boodschap voor de jongeren is dan ook: “Ga op zoek naar een baan die je zelfs gratis zou willen doen!”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Cato Léonard (FR, NL, ENG)

Managing Partner, GLASSROOTS

"Je kan altijd nog andere keuzes maken, niets is definitief!"

 

Cato Léonard, Managing Partner van GLASSROOTS, is trots dat ze in haar leven diverse dingen heeft gedaan: 20 jaar in internettechnologie, nadien vernieuwing van de democratie door de mede-oprichting van de G1000 en met al die ervaring het oprichten van een consulting bedrijf dat zowel bedrijven, overheden, organisaties, academische wereld als politieke partijen begeleidt. Ze vond de algemene brede kennis tijdens haar studie TEW nuttig maar vindt het ook belangrijk dat je gedurende heel je carrière blijft openstaan voor nieuwe kennis, ook buiten je vakdomein. Haar boodschap aan de jongeren sluit hier bij aan: “Je kan op elk moment van je leven terug keuzes maken, niets is definitief. Maar doe wat je doet wel met passie en overtuiging.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Anne-Catherine Chevalier (FR, NL, ENG)

General Manager, Prince Albert Fund

“Reizen verrijkt de jongeren”

 

Anne-Catherine Chevalier is General Manager van het Prins Albert Fonds. Als ze één raad mocht geven aan de (toekomstige) nieuwe generatie van werknemers, dan zou ze zeggen: "Werken en/of studeren in het buitenland is een geweldige manier om je horizon te verbreden. Reizen verrijkt de jongeren ongetwijfeld!” Openstaan voor andere manieren van denken, andere talen spreken, verschillende culturen ontdekken is een persoonlijke verrijking die ook erg nuttig is voor de ontwikkeling van je carrière. Zo wijst Anne-Catherine Chevalier erop dat "onze wereld beweegt en wordt steeds meer gediversifieerd. De toekomst behoort tot degenen die hem begrijpen en mee evolueren.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Maarten Leyts (NL, ENG)

CEO, Trendwolves

"Never ever give up"

 

Maarten Leyts, CEO van trendwolves, is simpelweg fier op zijn eigen organisatie. Met ‘Trendwolves’ heeft hij een naam gekozen waar de vlag de lading denkt, en zijn bedrijf gaat uit van een sterk geloof in de kracht van jongerencultuur als motor voor verandering. De belangrijkste les die hij in zijn professionele carrière geleerd heeft, is dat er een enorme kracht uitgaat van samenwerking. Door inzichten van anderen te leren kennen, krijg je heel wat opportuniteiten aangeraakt. Aan jongeren zegt hij: vind je passie, ga er voor de volle 200% voor en geef niet op.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Roald Borré (FR, NL, ENG)

Head of Equity Investments, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

“Those who haven’t failed have not tried hard enough!”

 

Roald Borré, Head of Equity Investments – ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), wil in zijn job het beste uit mensen halen. Daarnaast gaat hij er prat op dat, wanneer het gaat om ondernemerschap, de creatie van economische toegevoegde waarde en maatschappelijke relevantie onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn. In zijn job vindt hij het belangrijk om niet te wantrouwig te zijn, maar dat betekent niet dat je al je kaarten meteen op tafel moet leggen. Het ideale bedrijf combineert winst en maatschappelijke meerwaarde en doet dit op een manier die alle stakeholders respecteert. Aan de jongeren wil hij zeggen: durf te falen, koester een gezonde ambitie en laat je omringen met de juiste mensen.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Experten

Mattias Celis (NL, ENG)

Talent Manager, Ethias

"Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten"

 

Mattias Celis, Talent Manager bij Ethias, is een man van de praktijkervaring. Door te stelen met de ogen beseft hij maar al te goed dat iedereen van iedereen kan leren. Als je verschillende visies op een goede manier kan kaderen, zal je zowel groeien als persoon als in je job. Als je wil groeien, moet je volgens hem ook durven falen. Het zijn immers net die ervaringen die ervoor zorgen dat je verder groeit en betere oplossingen vindt op toekomstige problemen. Zijn lijfspreuk is niet voor niets de volgende: ‘Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten.’

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Michel Dierickx (FR, NL, ENG)

HR Business Manager, Veolia

“Geniet van elke stap in je carrière en loop jezelf niet voorbij”

 

Michel Dierickx is HR Business Manager bij Veolia. Zijn missie is om jonge talenten te helpen aan het begin van hun professionele carrière in een sector waar elke innovatie gunstig is voor het milieu. Hij moedigt jongeren aan om van elke stap van hun carrière te genieten zonder zichzelf voorbij te lopen. Pluk professioneel de dag als het ware, want elke dag leer je iets bij. In zijn ideale onderneming moet iedereen zich verantwoordelijk kunnen voelen voor een deel van het creatieproces.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Jill Augustynen (FR, NL, ENG)

Junior HR Business Partner, Franki Construct en Cosimco

“Wie hard werkt, komt er”

 

Jill Augustynen, Junior HR Business Partner voor Franki Construct en Cosimco, is trots op het positieve onthaal en de warme verwelkoming die ze geeft aan de sollicitanten. In haar omgang met anderen vindt ze het belangrijk om diplomatisch en empathisch te zijn. Het ideale bedrijf is voor haar een werkgever die een visie en toekomstpotentieel heeft. Een financieel gezond bedrijf dat ruimte voorziet voor initiatief en creativiteit van de werknemers. Een werkgever die bezig is met het welzijn van zijn medewerkers, die zorgt voor voldoende begeleiding en opleiding. Ze gelooft ook dat wie hard werkt er altijd zal komen in het leven.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Helen Van Dessel (FR, NL, ENG)

Recruitment & Development Manager , G4S Belgium

“Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen”

 

Helen Van Dessel, Recruitment & Development Manager bij G4S Belgium, is een teamspeler. Ze hecht dan ook erg veel belang aan het dynamische team dat ze heeft opgebouwd en steevast goede prestaties levert. Uit haar opleiding bleef vooral het vak ‘narratologie’ bij: kritisch leren lezen en nadenken. Uit haar professionele ervaring heeft ze vooral geleerd dat elke verandering nieuwe kansen biedt. Je moet ze alleen zelf zien en durven te grijpen! Aan de jongeren wil ze zeggen: Wees een spons! Zeg ja tegen nieuwe dingen en onverwachte kansen. Sta open voor andere meningen alsook het onbekende.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Olivier Blanc (FR, ENG)

HR Directeur, Nestlé

“Beschouw nooit iets als definitief verworven!”

 

“Mijn teams zich professioneel zien ontplooien maakt me even trots als mijn kinderen zien opgroeien”, vertelt Olivier Blanc, HR Director van Nestlé Benelux. Hoewel hij veel ervaring heeft, vindt hij het essentieel dat je nooit iets als definitief verworven beschouwt en de dingen altijd met nieuwe ogen bekijkt. Daarom werkt hij graag samen met jongeren, om van gedachten te wisselen en van mekaar te leren.
Zijn ideale onderneming is er een waarvan de spirit en de waarden overeenstemmen met zijn persoonlijkheid.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Marleen Van Daele (NL)

Recruitment & Development Manager, Lunch Garden

“De grootste investering van een bedrijf is de investering in mensen”

 

“De wereld is aan de durvers”, zegt Marleen Van Daele, Recruitment & Development Manager at Lunch Garden. Ze is trots op de investering in mensen die ze dagelijks doet: hun aanwerving, hun ontwikkeling en hun algemeen ‘wel’zijn.  Net als de keuze van een partner voor een privépersoon, gaat een bedrijf op zoek naar de beste ‘match’. Daarbij geeft ze de volgende raad aan de jongeren: “Selecteer op basis van jouw interesses en waarden een waaier van bedrijven die bij jou passen en proef van het – bijna oneindige - aantal mogelijkheden.  Durf forceren, want je bent maar één keer jong!”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Camille Gillion (FR, ENG)

Head of Human Resources , Belfius Bank & Insurance

“Faalangst is ook slaagangst”

 

Camille Gillion is Head of Human Resources bij Belfius. Tijdens haar studies leerde ze haar ideeën te structureren en te presenteren, maar het zijn vooral de ontmoetingen doorheen haar carrière die haar hebben gevormd en geïnspireerd. Ze hecht er veel belang aan om elke dag zichzelf te kunnen zijn, zowel op het werk als privé. Waar ze trots op is? Dat ze zo aanspreekbaar is en zonder verpinken beslissingen kan nemen. In haar ideale onderneming kunnen mensen zichzelf zijn en bijdragen tot een betere toekomst voor iedereen. Haar motto ligt in dezelfde lijn: “doe altijd je best en geniet van elke dag zonder schrik voor morgen.” Ze raadt jongeren aan om te durven. “Durf ondernemen. Schrik om te falen is ook schrik om te slagen. Durf te gaan voor succes!”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Hans Casier (FR, NL, ENG)

HR Manager, DEME

“Grijp die eerste kans!”

 

Als HR Manager van DEME maakt Hans Casier deel uit van een gedreven en gemotiveerd team. Zijn belangrijkste les uit zijn professionele ervaring? “Grijp de eerste kans, op een volgende wachten kan lang duren.” In een ideaal bedrijf, vindt hij, krijgt elk talent alle kansen, ook om te experimenteren. Aan de jongeren adviseert hij dan ook: “Volg je passie(s) en denkt niet altijd aan de lange termijn.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Katrien Ally (NL)

HR-verantwoordelijke, INEX

“Hard voor de cijfers en een hart voor de mensen”

 

Katrien Ally, HR-verantwoordelijke voor INEX, vindt het belangrijk om het evenwicht te bewaren tussen ‘doen’ en ‘denken’. Als ze aan haar opleiding terugdenkt, is ze erg tevreden dat ze de theoretische achtergrond heeft leren omzetten in de praktijk. Ze heeft vooral geleerd dat een gezonde dosis relativeringsvermogen en een open blik voor verandering cruciaal zijn in je loopbaan. Haar ideale bedrijf is divers, hanteert een goede work-life balance, biedt mogelijkheden om door te groeien, geeft opleidingen en is flexibel. Haar boodschap aan de jongeren: respecteer iedereen binnen de organisatie waar je terecht komt en behandel hen zoals je zelf wenst behandeld te worden.

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Marie Roobaert (NL)

HR Business Partner, Reynaers Aluminium

“Je hele loopbaan lang is een opleiding”

 

Marie Roobaert, HR Business Partner van Reynaers Aluminium, werkt het liefst in een bedrijf waar respect, teamgevoel en ondernemingszin in het DNA zit.  Waar je ruimte krijgt en aangemoedigd wordt om te experimenteren, samen met je collega’s. Experimenteren en leren zijn dus belangrijk, en dat wil ze ook aan de jongeren meegeven: “Het zit er niet op nadat je je diploma hebt gehaald, je hele loopbaan lang is een vorm van opleiding, elke keer opnieuw leer je iets nieuws.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Mirjam Knockaert (NL, ENG)

Professor Ondernemerschap, UGent

“Oordeel niet te snel, geef mensen tijd en kansen”

 

Mirjam Knockaert, Professor Ondernemerschap aan de UGent, is trots op haar onderzoek, dat niet enkel voor de academische wereld, maar ook erbuiten relevantie heeft. Daaruit leerde ze, onder andere, om niet te snel te oordelen, maar mensen tijd en kansen te geven. Haar lijfspreuk is dan ook: wees trouw aan wie je bent! Een ideaal bedrijf slaagt er volgens haar in om de diversiteit aan talenten tot ontplooiing te laten komen. Haar boodschap aan de jongeren? “Denk goed na over wat je doet...maar vlieg er bij momenten ook eens in.”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Pieter Coenen (NL)

Talent Manager, Ethias

"Om iets te krijgen wat je nog nooit hebt gehad, moet je iets doen wat je nog nooit deed"

 

Pieter Coenen, Talent Manager bij Ethias, is vooral fier op het feit dat hij de kans heeft gekregen om goede profielen aan te trekken voor zijn onderneming en hen te helpen zich er verder te ontplooien. Hij is ervan overtuigd dat werknemers zelf het stuur van hun loopbaan in handen moeten nemen. Het ideale bedrijf is volgens hem dan ook een onderneming waar zelfontplooiing en het nemen van initiatieven aangemoedigd wordt. Zijn lijfspraak mag dan ook niet verbazen: ‘Om iets te krijgen wat je nog nooit hebt gehad, moet je iets doen wat je nog nooit hebt gedaan’. Met andere woorden: durf!

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Hilde Daems (FR, NL, ENG)

Adjunct-directeur HR Policies & Staff Relations , FSMA

"Every accomplishment starts with the decision to try"

 

Hilde Daems, Adjunct-directeur HR Policies & Staff Relations bij de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA), spoort jongeren aan om op zoek te gaan naar een ‘klik’: “Kies voor een werkgever waarmee je een ‘klik’ voelt. Indien je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt en met het werk dat je doet, dan kent je persoonlijke groei geen grenzen meer.” Je kan heel je leven groeien, vindt Hilde. “Elk nieuw inzicht dat ik heb verworven, is een stap vooruit. Het leven is één lange opleiding. Levenslang leren, altijd opnieuw geprikkeld worden, zowel op de werkvloer als erbuiten, is enorm belangrijk.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Anne-Sophie Pierre (FR, ENG)

Business Unit HR Manager, Veolia

“Wees nieuwsgierig en ga je eigen weg”

 

Anne-Sophie Pierre, Business Unit HR Manager, is trots op de missie van Veolia: de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming en het neerzetten van prestaties laten samengaan. Haar ideale onderneming staat open voor de wereld, moedigt individuele initiatieven aan en stimuleert bovendien diversiteit. Zoals Jacques Brel al zei: “Talent bestaat niet. Talent is enkel zin hebben om iets te doen.” Een van de lessen die Anne-Sophie Pierre trekt uit haar carrière is dus dat alles mogelijk is wanneer je er met volle vertrouwen aan werkt in een gunstige groepssfeer. Tot slot raadt ze jongeren aan nieuwsgierig te zijn en geen schrik te hebben om de gebaande paden te verlaten.

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Ans De Vos (NL)

Prof. dr., Antwerp Management School & SD Worx Chair

“Durf te springen en leer uit je fouten!”

 

Prof. Dr. Ans De Vos weet alles over duurzame loopbanen. Met haar onderzoek over loopbanen helpt ze mensen, o.a. haar studenten aan de Antwerp Management School, om betere loopbaankeuzes te maken, inspireert ze bedrijven om anders met hun loopbaanbeleid om te gaan en geeft ze adviezen die door het beleid worden opgenomen. Aan haar studenten adviseert ze altijd de vraag te stellen: ‘wat heb ik geleerd?’ zowel als een project een succes was als wanneer het minder vlot liep. En om te leren moet je eerst durven te springen!”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Philippe Bastien (FR, NL, ENG)

Regional President, AGC Glass Europe

“Raise the bar ”

 

Leren doe je gedurende je hele carrière, dat is de boodschap van Philippe Bastien. Voor deze manager is de menselijke waarde veel belangrijker dan gelijk welke financiële realiteit. Een onderneming, dat zijn eerst en vooral mannen en vrouwen. Het zijn tenslotte de mensen die het verschil maken en waarde creëren. Als hij een motto zou moeten kiezen, zou dat ‘raise the bar’ zijn. Niet aarzelen om steeds hogere ambitieuze, doelen te stellen.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Didier Ghysen (FR, NL, ENG)

Director HR Business Partners, Enterprise Business Unit , Proximus

“Spring mee op de digitale trein”

 

Didier Ghysen, HR Director van Proximus, is gepassioneerd door mensen en hun verschillende persoonlijkheden. “Inzicht hebben in de persoonlijkheid en communicatiestijl van iemand is, waar de discussie ook over gaat, steeds een meerwaarde. Begrijpen hoe mensen met elkaar interageren is een absolute vereiste om de samenwerking in een bedrijf te versterken”, getuigt hij. Samenwerking en digitalisatie staan centraal bij Proximus. Daarom adviseert hij aan de jongeren: “Spring mee op de digitale trein want deze gaat enkel maar versnellen!”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Kristof Goffings (FR, NL, ENG)

Country Manager Recruitment & Selection, IKEA

“Beleef fun aan je job, het maakt alles veel makkelijker!”

 

IKEA zet 100% in op zijn medewerkers. Kristof Goffings, Country Manager Recruitment & Selection, is dan ook trots als hij ziet dat de medewerkers groeien en evolueren, dat ze hun potentieel ten volle gebruiken en kunnen inzetten in de organisatie. Deze mentaliteit is wat hij verwacht van een ideaal bedrijf, waar een bedrijfscultuur met respect en communicatie centraal staat, maar ook een bedrijf dat gelooft in zijn medewerkers, en hen kansen geeft om zichzelf te ontplooien. Aan de jongeren geeft hij graag mee: “zet door en blijf in jezelf geloven, ook op momenten dat het wat moeilijker is.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Anette Böhm (NL, FR ,ENG)

Algemeen Directeur KBC Corporate HR, KBC

“Het ideale bedrijf bestaat niet. Er zijn alleen zeer goede matches tussen bedrijven en medewerkers.”

 

De perfecte match vinden is essentieel voor Anette Böhm, algemeen Directeur KBC Corprate HR. Maar dat is niet altijd evident. “Het is aan het individu om het bedrijf, de cultuur en de opdrachten te vinden die het best bij hem/haar past. Dit is een hele uitdaging in onze huidige tijd want bedrijven veranderen constant en soms snel. Ik raad jongeren aan om voortdurend de dialoog aan te gaan en te exploreren hoe ze hun eigen visie en die van het bedrijf best bij elkaar kunnen laten aansluiten. Daarbij is het belangrijk om te blijven openstaan voor nieuwe dingen en verandering en te blijven leren. ” 

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Annelies Steenbeke (NL, FR)

HR Director, BDO

“Mijn levensmotto? Nooit stilstaan als mens”

 

Voor Annelies Steenbeke, de HR Director van consultancybureau BDO, staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Die ontwikkeling gebeurt “step by step, choose your battles en vooral, maak keuzes in functie van wat je energie geeft. Voor mij persoonlijk is dat het bieden van een toegevoegde waarde aan mijn collega’s en de volledige organisatie en het creëren van een positieve teamspirit.” Haar raad? “Volg je hart in je professionele en privé keuzes en durf jezelf in vraag te stellen!”

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Henri Jacobs (NL, ENG)

Managing partner, Techventures

 

Voor Henri Jacobs is conservatief een scheldwoord. Deze ondernemer en fervent diepzeeduiker vindt verandering bevrijdend. Hij houdt niet van tradities en regels. Het maakt hem niet uit wat mensen van hem denken, hij gaat ervoor. Wat hij belangrijk vindt? Samenwerken met creatieve, bevlogen mensen. Zijn motto? "De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je wordt geboren wordt en de dag dat je ontdekt waarom."

 

Speeddates van 11:00 u tot 12:30 u

 

Valerie De Knop (NL, FR, ENG)

Senior Event Producer, DDMC

“Volg je gevoel en durf te mislukken”

 

Met haar 10 jaar ervaring bij evenementbureau DDMC, heeft de 35-jarige Valerie al heel wat watertjes doorzwommen. En dat deed ze telkens ‘op gevoel’. “Mijn levensmotto? Volg je gevoel en haal daarbij het maximum uit al wat je onderneemt, ook al moet je daarvoor uit je comfortzone komen. Maak dus geen keuzes waar je niet achter staat. Kies een opleiding/carrière die je interesseert, die je boeit, die je inspireert en een werkomgeving/bedrijf waar je je steentje aan wil bijdragen. Durf keuzes te maken, ook al blijkt achteraf dat het niet de juiste keuze was, je zal er altijd iets uit leren.“

 
Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Eddy Debrulle (NL, ENG)

Group HR Director, Ageas

“Plus est en vous’”

 

Eddy Debrulle, Group HR Director bij Ageas, draagt integriteit hoog in het vaandel. Zo houdt hij steevast positieve herinneringen aan collega’s waar hij in het verleden mee heeft samengewerkt.  Als hij in zijn carrière iets geleerd heeft, dan is het wel het belang van een goede voorbereiding voor elke taak. Het ideale bedrijf is voor hem een onderneming die inzet op maatschappelijke relevantie en een goede interactie met alle betrokken stakeholders. Aan de jongeren wil hij graag meegeven dat een goede combinatie van ‘graag doen’ en ‘nieuwe dingen leren’ cruciaal is.  Als je dat vooropstelt, zal je je het best kunnen ontplooien.

 
Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Jan Denys (NL)

director external communication and public affairs Randstad, Randstad

"Plus est en vous"

 

Jan Denys, directeur externe communicatie en Public Affairs bij Randstad, is vooral trots op het feit dat zijn organisatie beschouwd wordt als een expert wanneer het gaat om arbeidsmarktbeleid. In zijn opleiding had hij vooral aandacht voor die vakken die hem leerden op een kritische maar gestructureerde manier naar de samenleving te kijken. Het ideale bedrijf is voor hem een bedrijf dat zijn werknemers correct behandelt en veel kansen geeft. Aan de aanwezige jongeren wil hij het volgende meegeven: ‘Neem zelf je loopbaan in handen! Goede raad is welkom, maar geef nooit het stuur af.’

 

Speeddates van 09.30u tot 11.00 u

Bruce Fecheyr-Lippens (NL, FR, ENG)

Head of People Analytics & HR Digital de Solvay, Solvay

"Don’t ask for permission, ask for forgiveness"

 

De Head of People Analytics and HR Digital van Solvay hecht veel belang aan autonomie en zelfsturing voor werknemers, en heeft een positieve benadering van het concept ‘arbeid’. Het ideale bedrijf bestaat volgens hem niet, maar als je ernaar wil streven, is het belangrijk om waarden als ‘intrapreneurship’ en ‘ownership’ te hanteren. Aan de jongeren wil hij meegeven dat het belangrijk is om de toekomst met open geest tegemoet te gaan, en hun eigen pad uit te tekenen.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Kurt Van Raemdonck (FR, NL)

HR Manager, FOD Financiën - SPF Finances

"Niet twijfelen, doen!"

 

Als HR Manager van één van de grootste overheidsdiensten, FOD Financiën, ziet Kurt Van Raemdonck pionieren en moderniseren als zijn dagelijkse taak. Om die modernisering te blijven doorzetten is moed en volharding nodig. Zijn lijfspreuk luidt dan ook: “Blijven gaan en grijp de kansen die zich voordoen. Niet twijfelen, doen! Jongere, geloof in jezelf en de toekomst!”. Dat is de enige manier om tot een ideaal bedrijf te komen, dat, volgens hem, een plaats is waar je jezelf kan zijn en je thuis kan voelen met autonomie en zingeving.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Sophie Trepant (FR, ENG)

Talent Acquisition Manager, Delhaize

“Maak fouten – zo leer je sneller – en neem jezelf niet te serieus”

 

Sophie Trepant is Talent Acquisition Manager bij Delhaize. Haar missie? Het Talent Acquisition-team reorganiseren om het wendbaarder en betrokkener te maken en een goede teamgeest te behouden, ook in de moeilijkere periodes. Haar motivatie haalt ze uit het engagement en de ontplooiing van haar team. In de marge van haar werk schreef Sophie Trepant ook twee boeken.
Ze raadt jongeren aan om eerst en vooral zichzelf te leren kennen, dat is essentieel om te evolueren. Verder doen ze er goed aan om te praten met meer ervaren personen en vooral om te leren uit hun fouten.
In de ideale onderneming van Sophie Trepant staat de mens centraal. Teamgeest en humor zijn belangrijke drijfveren voor het succes van een organisatie. Integriteit en nederigheid vindt ze essentiële waarden.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Benjamin Sandron (FR, NL)

HR Manager, Daoust

“De kracht van een team is het individu en de kracht van een individu is het team”

 

Benjamin Sandron is duidelijk trots dat hij werkt bij een familieonderneming in volle groei. Hij vindt dat innovatie ook op het niveau van human resources moet plaatsvinden door nieuwe tools en procedures in te voeren. Wat hij het nuttigst vindt? Werken in de praktijk, en vakmensen ontmoeten, dat werpt volgens hem de meeste vruchten af. Zijn motto: de kracht van een team is het individu en de kracht van het individu is het team. Het mag dus niet verbazen dat de medewerker centraal staat in zijn ideale onderneming. Zo kan iedereen het beste uit zichzelf halen in een collegiale sfeer. Een onderneming die openstaat voor uitdagingen en innovatie en die de vinger aan de pols van de evoluties op de markt houdt. Zijn boodschap aan de jongeren is de volgende: “beginnen in een nieuwe job, dat is een sprong in het diepe wagen, maar met een wakkere, ontvankelijke geest zijn de mogelijkheden eindeloos.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11:00 u

Elke Picquet (NL)

HR Talent Sourcer, Cegeka

"Wees de CEO van jouw carrière"

 

Elke Picquet, HR Talent Sourcer van Cegeka, werkt in haar job volgens ‘Be fit for the future’. “Wij zorgen ervoor dat elke medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan en ontwikkeling. De onderneming faciliteert en stimuleert maar de medewerker initieert. Doel is dat medewerkers zich geen werknemer meer voelen maar eerder onderdeel van een groter, gezamenlijk project dat aansluit bij de individuele doelstellingen.” Daarvoor is het cruciaal om de CEO van jouw carrière te zijn. “Ga op zoek naar de job waarvoor je met plezier gaat werken, waarin je zelf de nodige verantwoordelijkheid kan nemen en jezelf in kan ontwikkelen.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Geert Aelbrecht (FR, NL, ENG)

Chief Human Resources Officer, BESIX

"Een carrière is geen rechte lijn, maar een weg vol uitdagingen. Wapen je met veerkracht."

 

Geert Aelbrecht, Chief Human Resources Officer van Besix, leerde om veerkrachtig te zijn. “Wapen jezelf met voldoende veerkracht en je kan jezelf voortstuwen. Een carrière is geen rechte lijn, maar een weg vol hobbels en putten. Maar als je veerkracht hebt, dan mag je al eens vallen of een zijstraat inslaan, je zal toch geraken waar je wil geraken. Zijn raad aan de jongeren is dan ook: “De wereld zit vol opportuniteiten, kies welke je wil nemen, maar aarzel niet te veel. Elke opportuniteit leid je toch naar een andere. Weeg voor jezelf af of je een opportuniteit neemt, maar begrijp ook dat geen keuze altijd de slechte keuze is. Durf en toon lef, in de wetenschap dat alles morgen weer kan veranderen.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Sabine Gekiere (FR, NL, ENG)

HR & Training Director, McDonald's Belgium

"Blijf jezelf en blijf positief"

 

Sabine Gekiere, HR & Training Director bij McDonald’s Belgium en winnaar van de eerste TRENDS Award HR Manager of the Year (2013), leerde de kansen te gebruiken die op haar weg kwamen. Ze vindt het belangrijk zich steeds te blijven interesseren en bij te leren, en open te staan voor verandering en dit te omarmen. Ze leeft dan ook volgens het motto: “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” Die lijfspreuk dringt ook door in haar raad aan de jongeren: “Grijp de kansen die je krijgt, blijf je steeds verder ontwikkelen, heb respect voor iedereen, geloof in jezelf, blijf jezelf en blijf positief.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Mar Castelló (FR, ENG)

EMEA Talent Acquisition Specialist at Solvay, Solvay

"Blijf vechten voor je dromen"

 

“Ik vecht om te bereiken waarin ik geloof.” Dat is Mar Castelló, Talent Acquisition Specialist bij Solvay, in enkele woorden. Haar missie? De mensen die de ontwikkeling en de groei van Solvay in goede banen zullen leiden – de leiders van morgen dus –  zoeken, vinden en aanwerven. Talenten helpen ontwikkelen is één van de dingen waar ze het meest trots op is! Mar Castelló hecht veel belang aan het menselijke aspect. Om beslissingen te nemen vertrouwt ze op haar instinct, haar hart en de psychologie die ze tijdens haar studies heeft meegekregen. “De ideale onderneming is er één waar de mensen zich thuis voelen. Het is een plaats waar verschillende culturen samensmelten om dezelfde doelen na te streven”, legt ze uit. Haar boodschap aan jongeren? Er is maar één recept voor succes: opleiding, inspanning en enthousiasme.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Marilyne Bienfait (FR, NL, ENG)

HR Project Manager, Axis Group

“Sta ook open voor bedrijven die je niet kent”

 

Marilyne Bienfait, HR Project Manager van Axis Group, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een volledig training- en evaluatieplan binnen het bedrijf. Uit haar ervaring leerde ze vooral dat iedereen z’n eigen interpretatie heeft en juist daarom is duidelijke communicatie zeer belangrijk. Haar lijfspreuk? Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen. (Albert Einstein) Haar boodschap aan de jongeren sluit hier bij aan: “Sta open voor verschillende mogelijkheden en kijk verder naar opportuniteiten in bedrijven die je misschien op het eerste gezicht niet kent.” 

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Sofie Bevernage (NL)

HR Business Partner, Aquafin NV

“Doe iets waar je hart sneller van gaat slaan”

 

Sofie Bevernage, HR Business Partner van Aquafin, trots op het feit dat ze iets kan betekenen voor haar medewerkers bv. wanneer het in hun loopbaan “sputtert” of wanneer de energie niet goed zit. De belangrijkste les die ze al leerde uit haar professionele ervaring? “Er zijn altijd meerdere waarheden, respecteer deze. En ga uiteindelijk voor datgene waar je achter staat.” Aan de jongeren geeft ze als raad: “Sta open voor nieuwe ervaringen, ga op zoek naar waar jij sterk in bent en doe iets in die richting waar je hartje sneller van gaat kloppen.”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Olivia Steiner (FR, NL, ENG)

Employee Experience Manager, NVISO

“Blijf altijd eerlijk en positief communiceren”

 

Olivia Steiner is Employee Experience Manager bij NVISO. Ze is trots op de manier waarop NVISO IT-technologie en het menselijke aspect combineert en zo op heel geëngageerd personeel kan rekenen. Een academische opleiding is volgens haar vaak je ticket tot de arbeidsmarkt, maar ze vindt de persoonlijkheid en de talenten van jongeren minstens even belangrijk. Uit haar ervaring leerde ze dat de beste manier om carrière te maken in eenvoudige dingen schuilt: “Walk the talk en no bullshit”.  Haar ideale onderneming? Die is dynamisch, ambitieus, innoverend, maar ook menselijk. Ze raadt jongeren aan om zichzelf te blijven, en om in alle omstandigheden eerlijk en positief te blijven communiceren. Haar motto is duidelijk: “SEC_RITY is not complete without U!”.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Ann Henderickx (NL)

HR Manager, RSM Belgium

“Hou je leven in balans”

 

Ann Henderickx, HR Manager bij RSM Belgium, is trots op de goede verstandhouding met de medewerkers en het hoger management. Dit verwezenlijkt ze mede dankzij haar soft skills, die ze leerde kennen tijdens haar opleiding HR Management. Uit haar professionele ervaring leerde ze te relativeren en geduld te hebben. Haar lijfspreuk is dan ook “leef, werk maar vergeet niet te genieten.” Voor de jongeren voegt ze toe: “Hou je leven in balans”.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Katja Leten (NL)

Teamlead rekrutering & selectie, BASF Antwerpen

"Kies voor een opleiding of job waar je je met volle goesting in kan smijten"

 

Katja Leten, teamlead rekrutering & selectie bij BASF Antwerpen, volgde een atypisch parcours. Ze is van opleiding burgerlijk ingenieur scheikunde. Na 19 jaar bij BASF in ingenieursfuncties, roteerde ze naar de personeelsafdeling waar ze verantwoordelijk werd voor het team Rekrutering & Selectie. Uit haar ervaring concludeerde ze dus ook: “Openstaan voor nieuwe opportuniteiten en kansen grijpen wanneer die zich voordoen, gééft veel meer energie dan dat het energie vraagt van een mens.” Voor de jongeren voegt ze eraan toe: “Kies voor een opleiding waar je je met volle goesting in kan smijten en blijf heel je leven openstaan voor nieuwe kansen op vlak van het verder ontwikkelen van je talenten en je loopbaan!”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Katrien Dingemans (NL)

Verantwoordelijke werkplekleren en relaties onderwijs, BASF Antwerpen

"Neem de tijd om van werken een ervaring te maken ipv een verplichting"

 

Katrien Dingemans, verantwoordelijke werkplekleren en relaties onderwijs BASF Antwerpen, leerde uit haar professionele ervaring dat je kansen zelf moet grijpen. “Wees niet bang om fouten te maken maar neem wel de verantwoordelijkheid om er iets uit leren en bij te sturen indien nodig!” Ze is er dan ook van overtuigd dat iedereen talent heeft. “Het is een kwestie van het te detecteren en in de juiste context te plaatsen.” Aan de jongeren zegt ze dus ook: “Neem de nodige tijd om op zoek te gaan naar een opleiding en/of job die aansluit(en) bij jouw talenten en wat je echt graag doet of goed kan. Het moment dat je deze gevonden hebt zal je ontdekken dat studeren en werken geen opdracht zijn maar een  boeiende ervaring die je de nodige energie en voldoening geven.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Evelien Vandersmissen (NL)

Recruitment & Development Manager, G4S Belgium

“Kies een job met je hart!”

 

Goede communicatie is belangrijk! Dat is één van de lessen die Evelien Vandersmissen, Recruitment & Development Manager G4S Belgium, leerde tijdens haar carrière. Daarenboven wil ze aan jongeren meegeven dat het bedrijfsleven hard kan zijn. “Laat je niet afschrikken door een tegenslag”, adviseert ze. “Morgen biedt weer nieuwe kansen.” Bij het kiezen van een job vindt ze dat je moet kiezen met je hart want “goesting is belangrijk bij alles wat je in het leven doet!” 

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Simon De Maeseneer (FR, NL, ENG)

Dagelijks bestuurder, Brussels Airport House

“De wereld is aan de durvers!”

 

Simon De Maeseneer, dagelijks bestuurder Brussels Airport House, heeft veel gehad aan gemotiveerde leerkrachten, die hem geholpen hebben om zijn talenten te ontdekken. Tijdens z’n carrière leerde hij steeds z’n grenzen te verleggen en uit z’n comfortzone te treden want “de wereld is aan de durvers!” Zijn raad aan de jongeren luidt dan ook: “Volg je passies, kom uit je comfortzone, durf!”

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Filip De Cuyper (NL)

HR Director, Media Markt

“Het is je houding en hoe je jezelf privé en professioneel opstelt die bepalen wie je bent”

 

Filip De Cuyper, HR Director bij mediamarkt is trots op zijn a-typische parcours, waar hij steeds het verschil  heeft kunnen maken met mensen voor mensen (als advokaat, universiteitsassistent, ondernemer, business unit manager, personeelsdirecteur, rechter …) Uit zijn ervaring leert hij: “Je mag nog zoveel diploma’s en titels hebben, het is je houding en hoe je jezelf privé en professioneel opstelt die bepalen wie je bent.” Dat verklaart ook zijn uitspraak “jobs nastreven enkel om je cv op te tuigen is als alle seks opsparen tot je 70ste waarmee hij bedoelt: “wacht niet met verantwoordelijkheden te nemen die impact hebben op wat voor jou echt belangrijk is en waarin je diep gelooft.” Zijn lijfspreuk ‘sometimes you win, sometimes you learn’, sluit daar bij aan.

 

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Bram Dehaene (FR, NL, ENG)

Talent Acquisition Manager, Siemens

"Vooruit is de weg"

 

Bram Dehaene, Talent Acquisition Manager Siemens NV, legt sterk de nadruk op talent en op een fit met de organisatie. “De bedoeling is om mensen in de organisatie binnen te brengen die ownership opnemen.” Zo spoort Siemens al zijn medewerkers aan om telkens te handelen als ware het hun eigen bedrijf. “Hierdoor krijgen de medewerkers de vrijheid zichzelf te ontplooien en initiatief te nemen”. Dat is ook de boodschap die hij naar de jongeren wil brengen “Durf dromen en ontloop nooit je verantwoordelijkheid. Zo zal je blijven bijleren en groeien.”

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Hilde Goethuys (FR, NL)

HR Director, Europ Assistance

"Hou het simpel en neem jezelf niet te veel “au sérieux”"

 

Hilde Goethuys, HR-Director van Europ Assistance, is het meest trots op het feit dat haar werkplek een plaats is waar diversiteit, openheid en wederzijds respect drie sleutelwoorden zijn. Haar studies, rechten, hebben haar vooral geleerd de zaken planmatig aan te pakken, maar in haar job rekent ze ook op haar buikgevoel dat haar zelden in de steek laat. Aan de jongeren wil ze vooral het volgende meegeven: creëer je eigen kansen en zorg dat je zichtbaar bent. Talent komt zo altijd bovendrijven. Haar lijfspreuk: ‘Hou het simpel en neem jezelf niet te veel au sérieux’.

 

Speeddates van 11.00 u tot 12:30 u

Fons Leroy (NL)

Gedelegeerd bestuurder , VDAB

Speeddates van 9.30 u tot 11.00 u

Onze partners