Over Young Talent in Action

Jongerentewerkstelling is een uitdaging die ook ons land treft. In België had meer dan één op vijf 15-24-jarigen geen job begin 2015. Een jeugd zonder werk of vooruitzicht op een baan hypothekeert hun toekomst en die van de volgende generaties.

Dit thema is maatschappelijk zo belangrijk dat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) op 1 oktober 2015 alle stakeholders samenbracht op zijn Forum ‘Young Talent in Action' (YTIA). Het evenement bracht bijna 2000 jongeren bij mekaar en was zo'n succes dat het VBO besloot een vervolg te breien aan dit project. De doelstelling? Meer jongeren aan het werk helpen en bruggen bouwen tussen jongeren, de bedrijfswereld en de arbeidsmarkt. Met het oog op de tweede editie (2 oktober 2017 in BOZAR te Brussel) krijgen meer dan 200 jongeren de titel van Young Talent in Action Ambassador. 12 maanden lang wisselen de YTIA Ambassadors van gedachten met bedrijfsleiders en specialisten over jongeren op de arbeidsmarkt.

De problematiek is prioritair voor het VBO (www.vbo.be), dat ook een volledig nummer van zijn magazine REFLECT aan het thema wijdde. Benieuwd naar deze publicatie? Klik hier om het VBO-magazine 'Meer jobs voor meer jongeren' te lezen.

Forum Young Talent in Action 1 oktober 2015

VBO-Forum geeft aanzet om jeugdwerkloosheid met kwart te doen dalen

De werkloosheidsgraad van jongeren met één vierde laten dalen tegen het einde van deze legislatuur. Dat wil het VBO samen met alle betrokken actoren bereiken. Het startpunt? Het VBO-Forum Young Talent in Action, dat plaatsvond op 1 oktober 2015 op Brussels Expo.

1.750 jongeren en 1.400 beleidsmakers, bedrijfsleiders en beslissers tekenden present. Samen zochten ze, aan de hand van een rijk gevuld programma, naar structurele oplossingen om de competenties en het talent van de toekomstige generaties maximaal te ontplooien en kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier hoe het YTIA-project in de pers verscheen.

Speeddates, workshops en Kickstart Talks

De interactieve ochtend was helemaal op maat van jongeren tussen 17 en 27: zowel leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs (alle onderwijsniveaus), als studenten en werkzoekenden zakten af naar de Heizel.

Jongeren kregen er de kans om speeddates te voeren met HR-verantwoordelijken en CEO’s zoals Stephan De Brouwer (McDonald's), Heidi De Pauw (Child Focus), Marc Raisière (Belfius), Michèle Sioen (Sioen Industries) en Chris Van Doorslaer (Cartamundi). Naast dit persoonlijk advies over solliciteren en de bedrijfswereld konden de deelnemers ook meer informatie ontvangen over een aantal thema’s tijdens de vele workshops. Onderwerpen zoals solliciteren, knelpuntberoepen, internationale jobs en ondernemen kwamen er aan bod.

Parallel met de speeddate- en workshopsessies gaven boeiende sprekers (o.a. Arnoud Raskin (StreetwiZe), Alain Bernard (Deme), Alexander von Maillot (Nestlé), Michel Lorge (Unicef), Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid)) tijdens de Kickstart Talks een flinke dosis inspiratie mee.

De Olympische atleten Pieter Timmers en Charline Van Snick sloten de Kickstart Talks af met een interview over hoe zij hun talent ontdekten en ontwikkelden en daar nu volop professioneel op inzetten.

Ten slotte konden de jongeren op de Job Floor kennis maken met het aanbod, de website en de tools van de uitzendsector (in samenwerking met Federgon, de federatie van de Human Resources dienstverleners), de publieke tewerkstellingsdiensten (Actiris, Forem, VDAB) en de partners van het Forum (Bruxelles formation, Guido, Hello bank, HR-Rail, Les jeunes entreprises, Vlaamse Jonge Ondernemingen).

De stem van de jongeren

Op het einde van de ochtendsessie was het woord aan de jongeren zelf. Presentatrice Hanne Decoutere (nieuwsanker VRT) vroeg hun mening over vijf stellingen:

1Ik wil meer informatie over de opleidingen waarmee ik mijn kansen op de arbeidsmarkt kan verbeteren. (88% ja, 12% neen)

2.  Goede informatie over knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt zou mijn studiekeuze beïnvloeden. (49% ja, 51% neen)

3.  In het laatste jaar van de humaniora moet een vak ‘ondernemen’ worden voorzien, zodat ik een beter inzicht heb in het starten en het beheren van een onderneming. (51% ja, 49% neen)

4.  Ik ben ervan overtuigd dat meer samenwerking tussen scholen en bedrijven, praktijklessen en stages in ondernemingen mijn opleiding beter en boeiender maken. (94% ja, 6% neen)

5.  Werkgevers moeten zich er meer bewust van zijn dat ik heel wat in mijn mars heb, ook al heb ik nog geen ervaring. (88% ja, 12% neen)


De resultaten van deze stellingen werden voer voor discussie voor de namiddagsessie.

Alle actoren in debat

Bedrijfsleiders, onderwijsspecialisten, vakbonden én jongeren discussieerden in twee debatten over hoe onderwijs en bedrijven beter kunnen samenwerken en hoe de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan versterkt worden. Met voorbeelden zoals stages, scholen en bedrijven als buddy’s, en duaal leren toonden zij het belang aan van een goed contact en uitwisselingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Het tweede deel van de namiddag werd ingeleid door een keynote van formaat. Alain Dehaze, de nieuwe worldwide CEO van de groep Adecco, illustreerde de (HR-)uitdagingen van morgen aan de hand van vijf speerpunten waar de arbeidsmarkt moet op focussen om meer jobs en economische groei te creëren: competitiviteit door verlaging van de loonkosten, technologische vooruitgang, opvangen van de vergrijzing, inzetten op de competenties van elke generatie, vereenvoudiging van de wetgeving.

Eurocommissaris Marianne Thyssen en Premier Charles Michel brachten in een videoboodschap hun statement over de jobkansen voor jongeren, terwijl de acht bevoegde ministers van economie, werk of onderwijs antwoorden zochten op de vraag ‘Wat zijn de sleutelremedies op het vlak van onderwijs- en arbeidsmarkthervormingen die jongerentewerkstelling een boost kunnen geven?’. De acht politieke kopstukken – Hilde Crevits, Alexander De Croo, Didier Gosuin, Joëlle Milquet, de kabinetschef van Philippe Muyters, Kris Peeters, Eliane Tillieux en Isabelle Weykmans – gingen vier aan vier in debat. 

Het bezoek van Zijne Majesteit de Koning vormde de link tussen de voormiddag- en namiddagsessie. Samen met 9 bedrijfsleiders en 9 jongeren nam hij deel aan een geanimeerd rondetafelgesprek over het thema van jongeren en jobs. Een mooie kans voor jongeren om zowel met de bedrijfswereld als met ons Staatshoofd in contact te komen.

Tijd voor actie

De voorbereidende werkgroepen, de stemming, de debatten en de interactie met de deelnemers leverden een rist waardevolle pistes op om de arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. In haar slottoespraak bundelde VBO-voorzitster Michèle Sioen alle voorstellen in zes clusters: onderwijs, duaal leren, dynamische arbeidsmarkt, wendbaar werk, initiatieven van ondernemingen en eigen talentontwikkeling (een uitgebreid dossier leest u in ons VBO-magazine REFLECT 'Meer jobs voor meer jongeren').

Uit de massale opkomst blijkt dat alle betrokken actoren werk willen maken van meer jobs voor meer jongeren. De tijd is duidelijk rijp voor actie. Het VBO-Forum was slechts een begin en bracht een zekere dynamiek op gang. Het VBO wil samen met werkgevers, onderwijsspecialisten, beleidsmakers, beslissers en jongeren het thema hoog op de agenda houden.

Het VBO-Forum bestaat dit jaar uit een voormiddag- en een namiddagsessie. De brug tussen de twee events maken we door een ontmoeting met Zijne Majesteit de Koning met een tiental jongeren en bedrijfsleiders.

Onze partners