Young Talent in Action Forum 02.10.2017, schrijf nu in!

VBO-enquête bij Belgische jongeren:

“Werkgevers, kijk verder dan alleen maar naar het diploma!”

Werkgevers op zoek naar talent focussen te veel op opleiding en ervaring en te weinig op de motivatie van de kandidaat. Dat blijkt alvast uit een onderzoek door iVox in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het onderzoek bij een representatieve staal van 500 Belgische jongeren (17-27) toont dat twee op de drie jongeren bereid zijn om een job uit te oefenen die helemaal niet aansluit bij hun opleiding of studiekeuze. De jonge ‘werknemers van morgen’ zijn heel flexibel en hopen van hun toekomstige werkgever hetzelfde. Die flexibele houding verwachten ze zowel op het moment van de aanwerving (niet blindstaren op opleiding en ervaring) als ‘on the job’ (continue opleiding en gezond evenwicht werk-privé). De cijfers spreken voor zich.

  1. Meer dan twee op de drie jongeren zijn bereid om een job uit te oefenen die helemaal niet aansluit bij hun studiekeuze;
     
  2. Meer dan de helft van de jongeren (53,8%) denkt dat werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring. Bovendien beweren meer dan vier op de vijf jongeren dat werkgevers vaak onterecht iemand met ervaring zoeken. Daarmee bedoelen ze dat voor de openstaande vacature niet die ervaring is vereist die in het profiel wordt gevraagd. Daarnaast geeft bijna de helft (48%) aan dat ze bij het lezen van een vacature vaak niet weten wat er van hen wordt verwacht;
  3. Bij het uitoefenen van een eerste job springen twee elementen in het oog. De helft van de jongeren beschouwt de eerste werkervaring vooral zinvol in functie van de zelfontplooiing. Ze kunnen die eerste ervaring opdoen in een stage, een studentenjob of uitzendarbeid. Ze zijn dus niet meteen op zoek naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Daarnaast hechten ze heel veel belang aan een goed evenwicht werk-privé. Op dat vlak is mobiliteit een aandachtspunt: meer dan 30% van de jongeren wil niet meer dan een uur onderweg zijn naar het werk.

  4. Ondernemerschap zit in de lift: bijna de helft (49%) van de jongeren zou graag zijn eigen baas worden;

  5. Ten slotte denken meer dan één op de vier jongeren dat je vastroest zodra je eenzelfde job langer dan drie tot vier jaar uitoefent.

Uit de resultaten blijkt dat de jongeren en de arbeidsmarkt nog meer op elkaar kunnen inspelen om de jobkansen bij jongeren te bevorderen. In 2015 gaf het VBO aan de jongerenwerkloosheid tegen het eind van de legislatuur met een kwart te willen terugdringen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. In 2016 waren ze nog met 75.000. Die daling is positief maar lang niet voldoende. De mismatch tussen de vraag naar jobs en het aanbod bij de ondernemingen komt de tewerkstellingskansen van jongeren niet ten goede. Daarnaast is activering ook een must en een opdracht voor alle actoren en voor alle doelgroepen (behalve jongeren ook ‘oudere’ werknemers, mensen met een migratieachtergrond, …).

  

"De maatschappelijke uitdaging is immens. De doelstelling die we in 2015 stelden, is haalbaar, op voorwaarde dat het een prioriteit wordt. Ik vraag dus dat een speciale ministerraad bijeenkomt rond het thema jongerentewerkstelling”, beklemtoont Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Jongerentewerkstelling is de opdracht van alle actoren, niet van de werkgevers alleen. Zo dragen ook de overheid, het onderwijs, de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten en de jongeren zelf een grote verantwoordelijkheid. Maar de werkgevers moeten toegeven dat ze jongeren meer kansen moeten durven geven. “Zoals de jongeren zelf bevestigen in de enquête, is motivatie minstens zo belangrijk als ervaring. Onze ondernemingen moeten de hand in eigen boezem durven steken: jongeren worden nog te vaak afgerekend op hun gebrek aan ervaring. Als we de vele openstaande vacatures willen invullen, moeten we weldoordacht inzetten op de groeimogelijkheden van de jongeren, onder meer door te investeren in meer opleidingen op de werkvloer en in een doelgericht talentmanagement. We moeten jongeren en hun ouders correct informeren over de competenties waar de arbeidsmarkt het meest nood aan heeft, anders zullen we van een groei-economie evolueren naar een schaarste-economie.”

Met ‘Young Talent in Action’ wil het VBO bedrijven en jongeren inspireren. Bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken en ruim 1000 jongeren verzamelen op 2 oktober in de Brusselse cultuurtempel BOZAR. Met als centrale doelstelling: hoe kunnen we meer jongeren beter wegwijs maken in onze arbeidsmarkt? Het VBO beantwoordt die vraag met workshops, speeddates en ‘debattles’ tussen jongeren en politici, maar ook met een topspreker: Fiona Mullan, International HR Director van Facebook. Zij zal op 2 oktober – voor de eerste maal in Europa – het hr-beleid van hét socialmediabedrijf bij uitstek, toelichten.

 

Onze partners