Publicaties

Young Talent @ Work

De brochure ‘Young Talent @ Work’ richt zich vooral tot CEO’s en HR-verantwoordelijken en is het resultaat van het denk- en veldwerk van specialisten van het VBO samen met professor Ans De Vos en haar HR-studenten aan de Antwerp Management School (AMS). Zij verzamelden praktische tips en tricks, tools en inspirerende praktijkvoorbeelden om jongeren op een zinvolle manier aan te trekken, te werven en in te schakelen. Elk thema illustreert met kerncijfers de verwachtingen en ervaringen van jongeren en geeft concrete tips voor bedrijven om die verwachtingen om te zetten in HR-initiatieven.

Waar we het accent legden op jongeren op het werk (Young Talent @ Work): de selectie en rekrutering, het ontvangst en het ontwikkelingstraject van jonge werknemers.

Klik hier om de brochure ‘Young Talent @ Work’ te downloaden.

Hebt u zelf vanuit uw expertise of ervaringen tips of ideeën voor Young Talent @ Work? Laat het ons weten en dien als voorbeeld voor anderen (hs@vbo-feb.be)!

VBO-magazine REFLECT – Meer jobs voor meer jongeren

Het VBO wijdde zijn magazine REFLECT van oktober 2015 aan de jongerentewerkstelling, die ook het thema was van het Forum ‘Young Talent in Action’ op 1 oktober 2015. Jongeren zijn de werknemers, werkgevers, ondernemers, leidinggevenden en beslissers van morgen. Het menselijk kapitaal dat ze met hun talenten en skills vertegenwoordigen, is een waardevolle bron die we moeten voeden, ontwikkelen en verzilveren. Want onze samenleving, economie, groei en welvaart hangen er van af.

REFLECT nodigde twee economisten uit – Luc Sels (KU Leuven) en Bruno Van der Linden (FNRS & UCL) – die beiden arbeidsmarktspecialisten zijn, om hun kijk op de jongerentewerkstelling te geven: scarring effects, waarde van de hard skills en van de soft skills, duaal leren en permanente opleiding, opdoen van ervaring, NEET en groei, zin van het minimumloon, ondernemerschap… Ten slotte suggereert deze REFLECT enkele pistes die door verschillende deskundigen naar voren worden geschoven om de competenties en de talenten van de volgende generaties maximaal te ontwikkelen en hun tewerkstellingskansen te bieden.

Klik hier om de VBO-REFLECT 'Meer jobs voor meer jongeren' te lezen.

Onze partners