Malika Tarhach, fondatrice de Malyqa

Inspirational Talk – MALYQA – Malika Tarhach

Hoe maak je mensen gelukkiger door kunst? Vanuit haar passie voor kunst, pedagogie en persoonlijke ontplooiing, vindt Malika Tarhach helemaal haar gading in haar job als kunsttherapeute. Met haar project 'Malyqa' organiseert deze jongedame van 26 jaar workshops en stages voor volwassenen, rond zelfexpressie door middel van kunst. Met een regentaat plastische opvoeding op zak stapt ze eerst in het secundair onderwijs, waar ze de basis legt voor haar project: “Ik was eigenlijk opgeleid om les te geven aan tieners, maar intussen heb ik ervaring met mensen van alle leeftijden. Kinderen, jongeren, volwassenen ... ze hebben er allemaal voor gezorgd dat ik mezelf beter heb leren kennen. Door inspiratie te halen uit wat anderen deden, kon ik een persoonlijkere benadering ontwikkelen.”

Ben je bang? Gewoon doen!

De zelfexpressie en dat typerende vertrouwen dat ze uitstraalt komen niet enkel voort uit interesse, ze vormen het fundament van haar concept: “Nu ben ik nogal extravert, maar op jongere leeftijd was dat helemaal anders. Ik was nogal verlegen, maar dat was eigenlijk eerder een masker. Ik toonde enkel wat ik wilde tonen. In dat imago dat ik mezelf aanmat was ik niet gelukkig, kon ik niet ten volle mezelf zijn.”

Malika leert op eigen houtje hoe ze uit haar comfortzone moet stappen om te evolueren, volwassen te worden, zowel als individu en als kunstenares. Op een dag was ik op zoek naar een atelier om te schilderen, iets waar ik me tot dan nooit aan had durven te wagen. Ik wilde een totaal andere omgeving om mezelf uit te dagen. In mijn zoektocht stuitte ik op een leeg en helder uitstalraam, dat van een kunsteigenaar en kunstenaar bleek te zijn. Mijn enthousiasme bleek aanstekelijk, want we hadden al snel een deal: ik kreeg gratis alle ruimte die ik wilde, zolang ik maar schilderde net achter het raam. En twee uur later was mijn eerste schilderij af”, vertelt Malika Tarhach.

De ervaring gooide de manier waarop ze naar kunst keek, haar kunst uitdrukte, volledig om. Net als de manier waarop ze naar de toekomst kijkt: “Ik vond bij mezelf de sleutels die ik nodig had om te kunnen schilderen. En daarmee was de kous voor mij ook af, ik had immers gevonden wat ik zocht: de kijk van mensen op mijn werk leren aanvaarden. Een werk bestaat niet als het niet gezien wordt, maar paradoxaal genoeg is het ook iets heel intiem. Je eigen creaties tonen, dat is toch ook een stukje van jezelf prijsgeven. Als ik vandaag weer uit mijn comfortzone wil stappen, dan doe ik dat door tegen mezelf te zeggen: 'Ben je bang om te springen? Gewoon doen, enkel zo weet je waar je landt’.”

Actie leidt tot actie

Haar altruïstische aard, haar rijke ervaring maken dat Malika bij haar eerste schilderij de nood voelt opborrelen om anderen te helpen zich uit te drukken, door ze met zichzelf te confronteren. En uiteindelijk komt tijdens het lesgeven de echte klik: “Ik deed een oefening met een groepje jongeren, waarbij zij me moesten vertellen wat ze voelden bij een bepaald werk. Niemand slaagde erin een emotie onder woorden te brengen. En het is toen dat ik merkte dat onze samenleving met een fundamenteel probleem zit. Zelfexpressie, het uiten van de eigen emoties, het zijn begrippen die niet gecultiveerd worden omdat ze mensen confronteren met hun kwetsbaarheid, hun gevoeligheid.”

Dat was het uitgangspunt voor haar therapie en workshops zelfontplooiing. Als kunstenares kwam het haar als vanzelfsprekend dat ze die twee werelden zou combineren. Afstand nemen van het onderwijs hielp Malika om haar project én zichzelf helemaal te ontplooien: “Ik koos voor het ondernemerspad, omdat ik daar op grond van mijn eigen ervaringen op ben beland. En eerlijk gezegd, ik zie me ook niets anders meer doen. Ik wilde geen machine zijn, ik wilde vooral verandering voeden, op mijn schaal dan. Ik zeg ook vaak dat actie tot actie leidt. Door de sprong te wagen, leerde ik bijvoorbeeld omgaan met slachtoffers van een burn-out, of met intense emoties tijdens mijn stages. Dat stimuleert me ook nu nog om mensen te helpen mentaal sterker te staan. Samen met anderen groeien, dat drijft me het meest in wat ik doe”.

Voortdurend verzet

Op basis van haar eigen ervaringen en haar naar eigen zeggen toch wat aparte schoolcarrière, beschrijft Malika de twijfels en indrukken die ze altijd had over ons huidige onderwijssysteem: “Ik rebelleerde, en dat heeft me vermoedelijk ook gebracht waar ik nu ben. Ik vond nooit echt mijn plaats in dat traditionele keurslijf. Het klassieke schoolsysteem paste gewoonweg niet bij mij. Ik ben dan ook gestopt met school en behaalde mijn diploma middelbaar onderwijs via de middenjury. Ik besefte dat mijn parcours wat apart was, ik miste het zinvolle, het nut ook een beetje. En daarom besloot ik allereerst om zelf les te gaan geven, omdat ik die zin dan zelf kon aanreiken”.

Volgens haar komt het erop aan om meer waarde te hechten aan vaardigheden en soft skills, iets wat in ons huidige onderwijs te weinig gebeurt: “Het is door wat je kan dat je je tijdens een gesprek onderscheidt van een ander, maar op school leer je toch vooral de theorie. Ik wilde nooit iemand zijn die veel weet, maar niets kan. Maar in het onderwijs telt vooral wat je neerpent op papier, niet wie je bent. En dat bevalt me niks. Er is te weinig aandacht voor differentiëren. We hebben allemaal onze methodes, vaardigheden en bagage, en we benutten die te weinig. Iedereen wordt over dezelfde kam geschoren. En laat dat nu net zijn waar het niét om gaat in onze immer veranderende maatschappij. We leven in een mondiale samenleving, waarin anders zijn leidt tot creativiteit, en creativiteit leidt tot verandering.”

Malika gaat zelfs verder, door de loondienst openlijk in twijfel te trekken. Ze predikt evenwicht, een belangrijk beginsel voor haar. In een wereld waarin alles razendsnel verandert, lijken net onderwijs en de loondienst een essentieel houvast te bieden: “Ik heb me verdiept in productiviteit, in hoe we performanter kunnen zijn. Er is het tijdsaspect ... de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Want hij komt niet terug. Hoe pakken bedrijven dat vandaag best aan? Hoe maken ze hun mensen productiever binnen een vaste tijdspanne? Hoe productief ben je eigenlijk echt tijdens je 38 werkuren? Je wordt minder efficiënt wanneer je te veel tijd besteedt aan één taak. Volgens mij komt dat door een gebrek aan evenwicht. Slaag je erin om dat evenwicht te vinden, dan denk ik dat je als werknemer veel gelukkiger bent in je job. En dus veel efficiënter. Kortom, iedereen wint erbij!”

 

Malika Tarhach deelt haar ervaringen met jou tijdens een Inspirational Talk op Young Talent in Action XXL, op 21 oktober. Mis de gelegenheid om haar te ontmoeten zeker niet, schrijf je nu in: https://xxl.youngtalentinaction.be/nl/program/inspire-your-future/malika-tarhach

play

Word YTiA Ambassador!

Young Talent in Action: elke jongere zonder job is er een te veel.

    Word YTiA Ambassador!
    Word YTiA Ambassador!

Password reset instructions will be sent to your registered email address.