Meer vacatures voor jongeren zonder werkervaring

Uit de Jobbarometer van essenscia Vlaanderen blijkt dat er in 2018 bij de chemie- en farmabedrijven maar liefst 1.522 vacatures openstonden. Dat is bijna een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Goed nieuws voor Young Talent in Action, want bijna 40% staat open voor pas afgestudeerden zonder werkervaring.

Acht op de tien chemie- en farmabedrijven in Vlaanderen geven aan dat het alsmaar moeilijker wordt om geschikt talent aan te trekken. Hoewel de sector vorig jaar 3.500 nieuwe medewerkers aanwierf, heeft zowat een op de drie bedrijven vacatures die al langer dan een jaar openstaan. Zo tonen de cijfers van de Jobbarometer van sectorfederatie essenscia Vlaanderen, een jaarlijkse enquête naar tewerkstellingstrends bij ondernemingen uit de chemie-, kunststoffen- en farmasector.

Voor 37% van de vacatures vereist de sector geen specifieke werkervaring. Dat zou heuglijk nieuws moeten zijn voor werkzoekende jongeren. Zij vinden dat werkgevers in hun zoektocht naar talent te veel de nadruk leggen op opleiding en ervaring, en te weinig op de motivatie van de kandidaat. Dat blijkt uit een enquête van Young Talent in Action in 2017 bij 500 Belgische jongeren van 17 tot 27 jaar over de arbeidsmarkt, hun eerste job en hun ambities voor de toekomst. Meer dan de helft van de jongeren (53,8%) denkt dat de werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring. Bovendien beweren meer dan vier op de vijf dat werknemers vaak onterecht iemand met ervaring of de onbestaande witte raaf zoeken.

Young Talent in Action roept werkgevers op om jongeren meer kansen te durven geven. Motivatie is minstens even belangrijk als ervaring, en daar ontbreekt het jongeren zeker niet aan! Door meer opleidingen op de werkvloer aan te bieden kunnen bedrijven hun vele openstaande vacatures invullen.  Door elk jong talent goed en persoonlijk op te volgen, kunnen de jongeren nieuwe skills verwerven en alle mogelijke kansen krijgen.

Word YTiA Ambassador!

Young Talent in Action: elke jongere zonder job is er een te veel.

    Word YTiA Ambassador!
    Word YTiA Ambassador!

Password reset instructions will be sent to your registered email address.