Privacyverklaring

 

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het VBO.

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: privacy@vbo-feb.be.

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via contact@apd-gba.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacy verklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van YTiA Ambassadors en van personen die geïnteresseerd zijn in het initiatief Young Talent In Action (hierna YTiIA) van het VBO.

Welke persoonsgegevens verwerkt het VBO via YTiA? En wat is het doel van de grond voor die eze verwerking?

Indien u een YTiA Ambassador bent, houdt het VBO uw contactgegevens bij (bijvoorbeeld naam, voornaam, geboortedatum, aanspreektitel, e-mailadres, telefoonnummer, werksituatieprofessioneel statuut, ...).

Indien u zich inschrijft voor één van onze YTiA-evenementen, registreren we uw gegevens met uw akkoord.

Als u YTiA contacteert via het adres info@ytia.be, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Wat doet het VBO met deze gegevens?

Als u een YTiA Ambassador bent, worden uw gegevens gebruikt:

  • om u te informeren over de activiteiten van YTiA en het VBO;
  • om u uit te nodigen voor aan evenementen die georganiseerd door YTiA en het VBO organiseren uit te nodigen;
  • en ze worden ze verwerkt voor statistische doeleinden.

Als u zich inschrijft voor één van de onze YTIA-evenementen van YTiA of het VBO-evenementen, worden de gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement verwerkt:

  • voor de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader;
  • voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen;
  • voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de naamen, voornaamen en organisatie van de deelnemers.

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van het VBO, over de voor ondernemingen relevante politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de andere evenementen die het VBO organiseert.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven.

Meer bepaald:

  • aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan het intitiatief YTiA van het VBO.

Hoe lang houdt het VBO uw gegevens bij?

Het VBO houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop uw relatie met het VBO afloopt YTiA een einde, tenzij hieronder een specifieke termijn wordt vermeld en/of er een wettelijke bewaartermijn geldt (vb. een wettelijke verjaringstermijn).

Indien u een YTiA Ambassador bent, houden we uw gegevens bij tot en met uw 27ste verjaardag.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het VBO baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. 

Uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@vbo-feb.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat het VBO ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert. Indien u een YTiA Ambassador bent, kunt u uw gegevens zelf aanvullen en/of actualiserenwijzigen.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals bepaald voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door het VBO en/of vragen dat het VBO uw gegevens wist. Indien u een YTiA Ambassador bent, kunt u uw account en dus uw gegevens zelf wissen.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

YTiA en het VBO behouden zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Nieuw account aanmaken - Wachtwoord vergeten?

Password reset instructions will be sent to your registered email address.