Ons verhaal. Wanneer de gap een clash wordt

Meer jobs voor meer jongeren

We schrijven 2015. De cijfers stonden nog nooit zo diep in het rood: meer dan 88.000 jongeren zijn werkloos in België. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zet het probleem bovenaan de agenda en lanceert Young Talent in Action. Missie? Oplossingen vinden om de obstakels tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt weg te werken. Beter nog: de mismatch ombuigen naar een match en zo de tewerkstellingskansen van jongeren bevorderen.  Hoe? Werkgroepen en workshops, speeddates, debatten, stemmingen en interactie volgen elkaar op tijdens onze eerste hoogmis in Brussel. Zowat 2.000 jongeren, bedrijfsleiders, leerkrachten, beslissers en experten komen samen om concrete oplossingen te zoeken en het land wakker te schudden.

Hun boodschap ‘meer jobs voor meer jongeren’ werd gehoord door alle maatschappelijke actoren – politici, onderwijs, werkgevers, jongeren. De reacties waren zo positief dat Young Talent in Action wel moest doorgroeien. En na twee jaar sensibiliseren en actie ondernemen, volgt in 2017 Young Talent in Action II. De ambitie legt de lat nog hoger: we willen jongeren zoveel mogelijk kansen geven om hun professionele toekomst uit te bouwen. Ook in 2017 laten 2.000 jongeren hun stem horen en engageren ze zich voor de toekomst van ons land. 

Die collectieve inzet versterkte onze overtuiging dat Young Talent in Action op de lange termijn moet fungeren als hefboom voor sociale en economische vooruitgang. Sinds 2019 ontpopt Young Talent in Action zich verder tot een heus interactief platform, gecreëerd voor en door jongeren. Het tweejaarlijkse event – gereputeerd voor zijn kwaliteit en impact – wordt hét uithangbord van de YTiA-community die elke dag opnieuw ijvert voor een arbeidsmarkt die matcht met de 21ste eeuw.

Bruggen tussen jongeren en hun toekomst

Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is een prioriteit. De beeldvorming van jongeren over werken en ondernemen start al op jonge leeftijd. Ouders, leerkrachten, ondernemers en politici spelen allemaal een rol in dat proces. Het is van cruciaal belang dat we jongeren helpen om hun professionele toekomst in handen te nemen. Daarom staat het VBO achter initiatieven als:

  • het aanleren van sleutelcompetenties voor toekomstgerichte beroepen (digitale vaardigheden, soft skills, ondernemingszin, leervermogen, probleemoplossend vermogen, omgaan met verandering, …);
  • een betere voorlichting over de arbeidsmarkt en het ondernemerschap;
  • de promotie van STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics), TSO en BSO bij jongens én meisjes;
  • de verdere uitbouw van duaal leren in ondernemingen en onderwijs.

Young Talent in Action geeft die doelstellingen concreet gestalte.

Een clash kan tot een diepere kloof leiden

Visie op arbeid en de persoonlijke verwachtingen van elk individu verschillen volgens leeftijd, persoonlijkheid, geslacht of nog socioculturele achtergrond. Die fundamentele verschillen leiden vaak tot een clash, zowel professioneel als privé. De missie van Young Talent in Action gaat dus veel verder dan bruggen bouwen en heeft ook een breed maatschappelijke dimensie.

Hoe kunnen we jongeren optimaal voorbereiden om uit te groeien tot volwaardige actieve mannen en vrouwen? Loopbaanlang leren, via opleiding of ervaringsgestuurd, is daartoe een levensnoodzakelijke hefboom. Voor alle generaties en alle profielen. 

Aan de ondernemingen om die werkomgeving te creëren waar verschillende persoonlijkheden, generaties en culturen elkaar vinden en stimuleren. Young Talent in Action wil dat iedereen zich kan ontplooien op het werk, in een omgeving die openstaat voor diversiteit en leidt tot een sterkere inzetbaarheid en performantie van elk talent. 

Elke generatie, elk profiel, … moet zich aanpassen aan de socio-economische en technologische evoluties. Hoe meer kloven we kunnen overbruggen en clashes vermijden, hoe beter we alle spelers kunnen voorbereiden op en integreren in de economie van de toekomst. 

Password reset instructions will be sent to your registered email address.